Black Eyed Peas – Rock That Body Çevirisi

0

Black Eyed Peas Rock That Body Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Black Eyed Peas Rock That Body şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Black Eyed Peas

Advertisement

Black Eyed Peas – Rock That Body Çevirisi

 • I wanna rock right now
  Şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now, now, now
  İstiyorum,şimdi şimdi şimdi sallanmak istiyorum
  Rock right now
  Şimdi sallanmak
 • I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna dance, I wanna dance in the light
 • Dans etmek istiyorum,ışıkların altında dans etmek istiyorum
  I wanna rock, I wanna rock your body
  Sallanmak istiyorum,çalkanı sallamak istiyorum
  I wanna go, I wanna go for a ride
  Gitmek istiyorum,gezinti yapmak istiyorum
 • Hop in the music and rock your body right
  Müzikle hopla ve salla vücudunu
  Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body, rock your body
  Salla vücudunu,salla vücudunu
 • Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body
  Salla vücudunu
  Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body, rock your body
  Salla vücudunu,salla vücudunu
  Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
 • Rock that body
  Salla vücudunu
  Let me see your body rock
  Haydi vücudunu göster bana
  Shakin’ from the bottom to the top
  En alttan en üste sallan
  Freak to what the DJ drop
  Dj ne yaparsa çıldır
 • We be the ones to make it hot
  Biz onu sıcaklaştırırız
  (To make it hot)
  (Sıcaklaştırmak)
  Electric shock, energy like a billion watts
  Elektrik şoku,bir milyon watlık enerji gibi
  Space be boomin’, the speakers pop
 • Boşluk genişliyor,hoparlör patlıyor
  Galactic comb, we missed a spot
  Galaksi taranıyor,bir spotu kaçırdık
  We bumpin’ your parkin lot
  Otoparkta çarpışıyoruz
 • When you comin’ up in the spot
  Spotun üzerinden geldiğin zaman
  Don’t bring nothing we call pink dot
  Hiçbir şey bırakma pembe noktayı arayacağız
  ‘Cause we burnin’ around the clock
  Çünkü saatin çevresinde yanıyoruz
  Hit the lights and then turn them off
  Işıklara vur ve sonra onları kapat
  If you bring that don’t make it soft
 • Onlar aldıysan yumuşatma
  Like the jungle we run the block
  Kütüklere koşuyoruz orman gibi
  No one rollin’ the way we rock
  Kimse bizim salladığım yerde yuvarlanmıyor
  Way we rock
  Salladığımız yer
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
 • İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna dance, I wanna dance in the light
  Dans etmek istiyorum,ışıkların altında dans etmek istiyorum
  I wanna rock, I wanna rock your body
  Sallanmak istiyorum,çalkanı sallamak istiyorum
  I wanna go, I wanna go for a ride
  Gitmek istiyorum,gezinti yapmak istiyorum
 • Hop in the music and rock your body right
  Müzikle hopla ve salla vücudunu
  Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body, rock your body
  Salla vücudunu,salla vücudunu
 • Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body
  Salla vücudunu
  Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body, rock your body
  Salla vücudunu,salla vücudunu
  Rock that body, come on, come on
 • Salla vücudunu,gel,gel
  Ro-rock tha-that bo-o-dy
  Sal-la vü-cu-du-nu
  Super fly ladies
  Süper uçan kadınlar
  All of my super fly ladies
  Benim süper uçan kadınlarım
  All of my super fly ladies
 • Benim süper uçan kadınlarım
  All of my super fly, super fly ladies
  Benim süper uçan kadınlarım,süper uçan kadınlarım
  Yeah, you can be big-boned
  Evet,büyük kemikli olabilirsiniz
 • Long as you feel like you own
  İstediğini yapacak kadar uzun
  You could be the model type
  Model tipli olabilirsiniz
  Skinny with no appetite
  Sıska ve isteksiz
  Short stack, black or white
  Kısa yığın,siyah veya beyaz
  Long as you do what you like
 • İstediğini yapacak kadar uzun
  Body out of sight
  Vücut görüş alanın dışı
  Body, body out of sight
  Vücut,vücut görüş alanının dışında
  She does the two step and the tongue drop
  İki adım atıyor ve dili düşüyor
  She does the cabbage patch and the bus stop
  Ruh yaması yapıyor ve otobüs duruyor
 • She like electro, she love hip hop
  Electro seviyor,hip hopa bayılıyor
  She like the reggae, she feel punk rock
  Reggae seviyor,punk rockı hissediyor
  She likes samba and the mambo
  Samba ve mambo seviyor
  She like to break dance and calypso
  Break dance ve calypsoyu seviyor
  Get a lil’ crazy, get a lil’ stupid
 • Biraz çıldır,biraz salaklaş
  Get a lil’ crazy, crazy, crazy
  Biraz çıldır,çıldır,çıldır
 • I wanna dance, I wanna dance in the light
  Dans etmek istiyorum,ışıkların altında dans etmek istiyorum
  I wanna rock, I wanna rock your body
  Sallanmak istiyorum,vücudunu sallamak istiyorum
  I wanna go, I wanna go for a ride
  Gitmek istiyorum,gezinti yapmak istiyorum
 • Hop in the music and rock your body right
  Müzikle hopla ve salla vücudunu
  Rock your body right, rock your body right
  Vücudunu salla,vücudunu salla
  Come on, yeah
  Gel,evet
  Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body, rock your body
 • Salla vücudunu,salla vücudunu
  Rock that body, come on, come on
  Salla vücudunu,gel,gel
  Rock that body
  Salla vücudunu
  Go, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
  Git,oh…
 • Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
  Şimdi git oh,..
  Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
  Şimdi git oh,…
  Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
  Şimdi git oh,…
 • I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock
  İsiyorum,sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock
  İstiyorum,sallanmak istiyorum
  Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
  Şimdi git oh,…
  I wanna, I wanna rock
  İstiyorum,sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock
 • İstiyorum,sallanmak istiyorum
  Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
  Şimdi git oh,…
  Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
  Şimdi git oh,…
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now, now, now
  İstiyorum,şimdi,şimdi,şimdi sallanmak istiyorum
  Rock right now
  Şimdi sallanmak istiyorum
 • I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
  I wanna, I wanna rock right now
  İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum


Leave A Reply