Bölge İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Bölge ile ilgili cümleler. Bölge kelimesi içeren “Bölge” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Bölge İle İlgili Cümleler

 1. *** Türkiye yedi bölgeden oluşur.
 2. *** Bu bölgede yetişen ürünlerin tamamına ilaç bulaşmış.
 3. *** Tropikal bir bölgede yaşamak isterdim.
 4. *** Kumaşı karesel bölgelere ayırdı ve kesti.
 5. *** Bu şehri pilot bölge olarak seçtiler, ilk denemeleri burada yapacaklar.
 6. *** Yasak bölgede yakalanan kişiler hemen sorguya alınmış.
 7. *** İzmir Ege Bölgesi’ndedir.
 8. *** Ağrıyan bölgeye merhem sürdük, ağrının dinmesini bekliyoruz.
 9. *** Hayvanlar kendi bölgelerini işaretleme konusunda çok hassastırlar.
 10. *** Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’de kışı en sert geçen bölgedir.
 11. *** Yaşar Üniversitesine gitmek için İzmir’de metroya binip Bölge durağında inmeniz yeterli olacaktır.
 12. *** Bölge 1899’da İngiliz-Mısır Kondominyonu’na geçti ve 1956’da bağımsız Sudan’ın parçası oldu.
 13. *** Ege Bölgesinde yer alan en güzel şehir bana göre İzmir’dir.
 14. *** Süveyş Körfezindeki yeni petrol bölgelerinde de üretime geçilmiştir.
 15. *** M.S. 8. yüzyılda Müslüman tüccarlar kıyı bölgelerine yerleşti.
 16. *** 1821’de bölgenin Mehmed Ali Paşa yönetimindeki Mısır ordusunun eline geçmesine değin bölgenin karışıklığı hep sürdü.
 17. *** Bahia Blanca adını bölgeye 18. yüzyılda kâşifler verdi.
 18. *** Şekerkamışı ve pirinç yetiştirilen bir tarım bölgesidir.
 19. *** Azerbaycan’ın ekonomik bakımdan en gelişmiş ve en kalabalık bölgesi Hazar Denizi kıyısındaki Apşeron’dur.
 20. *** Şeki-Zakatalı bölgesi cumhuriyetin başlıca ceviz ve fındık üreticisidir.
 21. *** 1945-55 arasında Sovyet işgal bölgesinin merkezi oldu.
 22. *** Bölgenin tekdüzeliği yer yer nefis vadilerle bozulur.
 23. *** Oden Ormanı (Odenwald) bölgesi, çoğu kez Baden Sibiryası olarak adlandırılır.
 24. *** Bölgeden 1988’de çekilme işlemini başlatan Sovyetler 1989’da çekilme işlemini tamamlamıştır.
 25. *** Schwetzingen kuşkonmazının ünü, bölge sınırlarını aşmıştır.
 26. *** Alp bölgesinde ortalama yağış 1.000 mm’nin biraz üstündedir.
 27. *** 14. yüzyılda bölgeye bugünkü adını veren Baghela Racputlarının (savaşçı kast) güç kazanmasıyla Reva eyaletine katıldı.
 28. *** Bu hızlı büyümeyi, ADC’den kaçan ya da savaş nedeniyle yerinden olmuş insanların bu bölgeye yerleşmesine borçluydu.
 29. *** Önemli bölgesel gazetelerin dışında Stuttgarter Zeitung yurt çapında ağırlık taşır.
 30. *** Uluslararası konjonktür sonucu bölgede eli oldukça serbest kalan Rusya’yla ortak sınıra tekrar dönmemek.
 31. *** Hayvancılığın gelişmesinde payı olan Karaköy Tarım işletmesi, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi ıslah çalışmalarının merkezi durumundadır.
 32. *** Kaimur Sıradağları, bölgeyi iki doğal bölüme ayırır.
 33. *** Müslümanların bölgeye yerleşmesinden önce Dahala olarak bilinen Baghelkhand, Kalincar’da üslenmiş savaşçı Kalaçuri hanedanınca (6-12. yy) yönetiliyordu.
 34. *** Arapların 806’da, Bagratlılardan Aşot Msaker’i bölgeye vali ataması, aileyi bu topraklardaki başlıca güç durumuna getirdi.
 35. *** Savaştan sonra 1954’e değin Baltık Askeri Bölgesi komutanlığını yürüttü.
 36. *** Göreve başladıktan sonra on iki bölge valisi ile prenslerin, generallerin ve önde gelen tüccarların katıldığı bir yönetim oluşturdu.
 37. *** Bu şirket Körfez Bölgesi’nde oto yedek parçaları üreterek bunları batıya gönderecekti.


Leave A Reply