Boşanma Nedir?

0
Advertisement

Boşanma nedir ne demektir? Boşanma ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı boşanma hakkında sosyolojik kısa bilgilerin içerdiği yazımız.

Boşanma

Boşanma, taraflardan birinin ya da her ikisinin iradesi ile toplumda geçerli olan örf ve adetlere ve hukuka göre evlilik birliğinin sona erdirilmesidir.

Boşanmanın tarihi, evlenmenin tarihi ile başlar. Ataerkil aile yapısında boşanma, erkeğin isteği ile gerçekleşir.

Modern ailelerdeki boşanmaların nedenleri, ekonomik yetersizlik, dinsel ve eğitsel bağların zayıflaması, özveri yoksunluğu, özenti olarak özetlenebilir.

Toplumsallaşma ve eğitim, ailenin tekelinden çıkarak daha çok okul, çevre ve kamu iletişim araçlarının etkisine girdiğinden, aile bireylerinin birtakım rolleri yerine getirmesini engellemektedir. Böylece, aile bağlan zayıflamakta ve eşler bireysel yaşama yönelmektedir.

Advertisement

Toplumda, yeni toplum ve kültür biçimleri, yeni kurumların doğmasına neden olur. Gelişmiş Batı toplumlarında aile, giderek yerini bir hane kavramına, evlilik ise yerini, birlikte yaşamaya bırakmaktadır.

Boşanmadan en fazla etkilenen kuşkusuz, çocuklardır. Anne ile kalan çocuk, baba otoritesinden, baba ile kalan da anne sevgisinden yoksun büyüyecek, ileride kendi kuracağı yuvaya da bu tür duyguları muhtemelen yansıtacaktır.

Boşanma, toplumun temelini oluşturan ailenin çözülmesidir.Bu nedenle devlet aileyi korur ve boşanmayı belli kurallara bağlar.


Leave A Reply