Brahmanizm Dini Nedir? Brahmanlar Neye İnanır Brahmanizmin Özellikleri

0

Brahmanizm nedir? Brahmanizm dininin özellikleri nelerdir? Brahmanlar neye inanır, dini inançları nelerdir? Brahmanizm hakkında bilgi.

Brahmanizm

Advertisement

Brahmanizm

Hindu cemaatinin en hakim kastı olan Brahmanlar tarafından meydana getirilen ve geliştirilen bir dini inanış sistemidir.

Hindular’ın (Arya Hintlileri’nin) dini inanışları üç büyük aşama göstere gelmiştir. Birinci aşama hakkında, topluca «Veda» adı verilen kutsal yazılar sayesinde bilgi sahibi olabiliyoruz. M. Ö. 2000- 1000 yılları arasında devam eden bu devreden sonra Brahmanizm, ondan sonra da Hinduizm aşaması gelir.

Hinduizmin en belli özelliği kast sistemidir. Başlıca dört kast vardır:
1 — Brahman (rahip ve aydınlar);
2 — Kşatriya (devlet adamları, askerler);
3 — Vaysya (çiftçi, tüccar ve-zanaat erbabı);
4 — Sudra (köylüler, uşaklar vs.)

Bunların da dışında, çok hakir görülen ve bunun için kast sistemine girmeyen «Parya» lar vardır.

Advertisement

Kastları meydana getiren özelliklerden biri deri rengidir. Yukarı kastlardan aşağılara doğru gidildikçe deri renginin koyulaştığı görülür. Brahmanlar ve Kşatriyalar beyaza yakındır. Vaysya ve Sudralar ise koyu esmerdir. ‘Paryalar’ın derisi ise hemen hemen simsiyahtır.

Vedalar

Kast sisteminde en yüksek yeri alan Brahmanlar Vedalar’daki sade din duygusu yerine son derece sistemli, adeta askeri teşkilata benzeyen bir din müessesesi kurmuşlardır. İşte M. Ö. 1000- 800 yıllarından itibaren Arya dininin girdiği bu aşamaya Brahmanizm denir.

Brahmanizmde, Vedalar’da büyük rol oynayan tanrılar artık önemlerini kaybeder. Bunların yerine Brahmanlar adeta bir tanrı hüviyeti kazanır. Bu yüzden kast teşkilatı daha girift bir hal alır. Brahmanizm ruhların tekrar dünyaya döneceğini, insanların ancak Brahmanlar sayesinde selamete ulaşacağını ileri sürer. Brahmanistler insan ruhunun (yahut “Brahma” nın) ölümsüzlüğüne, insanın ilahi bir varlık olduğuna inanırlar.

Brahmanizmin ikinci aşamasında “Upanişad” lar önemli bir rol oynar. Upanişadlar kast sistemine daha çok manevi bir hava verir. Veda ve Brahmanlar’da dua anlamında kullanılan “Brahma” sözü, Upanişadlar’da en yüksek varlık, tanrı anlamını alır.

M.Ö. 250 yıllarında meydana gelen “Manava – Dharma Şastra” (Manu’nun Kanun Kitabı) Brahmanizm’in kanuni cephesini temsil eder. Burada günlük hayatta nasıl hareket edileceği belirtilmiştir. Manu kanunlarında putlar, yenecek ve yenmeyecek şeyler, suçlar ve bunlara verilecek cezalar yazılıdır.

Brahmanizmin son aşamasında (I. yüzyıl) “Bhagavad-Gita” adını taşıyan mükalemeli şiirler görülür. Bunlar kutsal eser sıfatını kazanmıştır. Koruyucu tanrı “Vişnu” nun şahıslanışı olan Krişna, Bhagavad-Gita’nın en önemli şahsıdır, Krişna, dünyada iyiliği hakim kılmak, kötülüğü yok etmek için insan kılığına girdiğini, ona tam bir sevgiyle tapanların selamete erişeceğini anlatır. Burada savaşta insan öldürmenin doğru olduğu çünkü ölenin fani cisim olduğu ruhun bundan hiçbir zarar görmeyeceği zira ebedi olduğu anlatılır.

Advertisement

Hindular’ın dininin bundan sonraki aşaması Hinduizm adını alır.


Leave A Reply