Çevre Sorunları Nelerdir?

0
Advertisement

Çevre sorunları nelerdir? Çevre sorunlarının nedenleri, nasıl çözülebilir, özellikleri, hakkında bilgi.

cevre-sorunlari

ÇEVRE SORUNLARI

Küresel Isınma

Küresel ısınma, insanların çeşitli etkinlikleri sonucu oluşan sera gazlarının atmosferde yoğun şekilde artmasıyla oluşan ısı artışı ve bunun yol açtığı iklim değişikliğidir.

Atmosferde giderek yoğun bir katman oluşturan karbon gazlarının yerden yansıyan ışınları tutması sonucu Dünya’nın giderek ısınmasına sera etkisi denir.

Küresel ısınmanın temel nedenleri;

Advertisement

– Sanayileşme

– Fosil yakıtların aşırı kullanımı

– Ormanların tahrip edilmesi

– Tarım faaliyetleridir.

Küresel Isınmanın Sonuçları

– Dünya’nın ortalama sıcaklığı artmaktadır.

Advertisement

– Buzullar hızla erimektedir.

– Deniz suları yükselmekte bazı alçak karalar sular altında kalmaktadır.

– Çölleşme artmaktadır.

– Kuraklık artmaktadır.

Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçevedir. Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi(BMİDÇS) içinde imzalanmıştır.

2. Asit Yağmuru

Çeşitli nedenlerle atmosfere yayılan kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazların bulutlara karışması ve bu gazların kar, yağmur ya da doluyla yeryüzüne inmesine asit yağmuru adı verilir. Asit yağmurlarına yol açan zehirli gazların oluşumunu daha çok; fosil yakıtlar, endüstriyel tüketim, orman yangınları ve volkanik patlamalar etkiler. Asit yağmurları doğal çevreye zarar verdiği gibi, insanlarda da solunum yolları hastalıkları, nefes darlığı, akciğer kanseri gibi hastalıklara yol açabilir.

3. Ozon Seyrelmesi

Ozon tabakasının seyrelmesi; ozon yoğunluğunun ultraviole ışınlarını tutma görevini yapamayacak kadar azalması anlamına gelir. Ozon tabakasınının Güneş’ten gelen zararlı ışınları tutamaması yerin fazla ısınmasını sağlar ve ciddi çevre sorunlarına yol açar. Son yıllarda Dünyamızdaki en önemli çevre sorunlarının başında ozon kirliliği ile ozon tabakasındaki seyrelmeler ve delinmeler gelmektedir.

4. Orman Tahribi

Ormanlar, tarihin hiçbir döneminde, son yüzyıl içinde yaşadığı gibi bir yok olma sürecine girmemiştir. Bu sürecin en önemli suçlusu şüphesiz insanlardır. Termik santraller kurma, odun üretimi, yapılaşma, orman yangınları, aşırı otlatma, tarım alanı açma gibi faaliyetlerden dolayı ormanlar yok olmaktadır. Ormanların azalması, oksijen ile karbondioksit arasındaki oranı değiştirir. Bu oranın değişmesi çok önemli çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Advertisement


Leave A Reply