Ceyhan Nehri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ceyhan nehri (ırmağı) nereden boğar ve nereye dökülür? Ceyhan nehri özellikleri, uzunluğu, suladığı yerler hakkında bilgi.

ceyhan-nehri-harita

Ceyhan Nehri (Irmağı);Akdeniz Bölgesi’nde ırmaktır. Anadolu’dan doğup; Akdeniz’e ulaşır. Uzunluğu 576 km’dir. 20.400 km2’lik havzaya sahiptir.

Eski adıyla Cahan, Nurhak Dağı’nın kuzey eteğinden doğan Söğütlü Çayı’nın Tahtalı Dağı’ndan doğan Hurma Çayı ile birleşmesiyle oluşur. Elbistan-Kahramanmaraş arasındaki vadide daralıp derinleşir ve eğimi artar. Daha sonra Binboğa Dağları’ndan çıkan Gökun Çayı’nın da katıldığı Ceyhan Irmağı’ nın vadisi, Ahır Dağları’nın batı ucunda genişler. Engizek Dağı’nın güneydoğu yamacından doğan Aksu’yu da (125 km) alarak Amanus Dağları’nın batısında dar boğazlardan güneye iner. Haruniye’nin kuzeyinden aşarak Kara-tepe yanından geçip Tecirli yalanında alüvyonlu ovaya girer. Alüvyondan bulanan suyuyla batıya yönelir. Yukarıova’nın Savrun Çayı’nı alıp güneybatıya döner. Ceyhan İlçesi yanından ve eski Misis Kenti önünden geçer. Toros önündeki tepelerle Nur Dağı arasındaki bir sıkışma alanından Çukurova’ya çıkar. Menderesler çizerek doğuya döner ve Yumurtalık (Ayas) Limanı’nın önünü koruyan bir delta oluşturur. Ceyhan Irmağı’nın önceki yıllarda son kesimde yatak değiştirmesi, Seyhan Irmağı ile birkaç kez aynı yerden denize dökülmesine neden oldu. İlk ve orta çağlarda da gemiler ırmak ağzından girip Mallos Kenti’nden geçerek Misis’e kadar girerlerdi. Düzensiz akan, ilkbaharda kabarıp yaz sonunda durulan Ceyhan Irmağı üzerinde kurulan baraj, yörenin sulama ve elektrik sorununu çözüm getirme amacındadır.

Advertisement

Leave A Reply