Cezayir’de Bir İtalyan Kızı Operası Konusu (Gioachino Rossini), Özeti, Karakterler

0
Advertisement

Cezayir’de Bir İtalyan Kızı Operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Cezayir’de Bir İtalyan Kızı Operasının konusu, özeti, hakkında bilgi.

CEZAYİR’DE BİR İTALYAN KIZI (L’İTALİANA İN ALGERİ)

İki perdelik operadır.
Metin: Angelo Anelli.
Bestecisi: Gioachino Rossini
İlk oynanış: 1913 Venedik.

Başlıca kişiler:

Mustafa (Bas), Elvira (Soprano), Lindoro (Tenor), İsabella (Mezzosoprano), Taddeo (Bariton), Zulma (Soprano), Ali (Bariton).

Konunun geçtiği çağ ve yer: 18. yüzyılda Cezayir.

Konusu:

Cezayir Beyi Mustafa karısı Elvira’dan bıkmıştır. Kadından kurtulmak için sarayındaki tutsak Lindoro ile evlendirecektir. Adamı Ali’ye emir vererek kendisine altı gün içinde bir kız bulmasını ister. Sevgilisi Lindoro’yu aramak üzere yola çıkan güzel İsabella’nın gemisi fırtına nedeniyle kayalara vurup parçalanmış, kız ve beraberindeki hayranı Taddeo başlarında Ali’nin bulunduğu Cezayirliler tarafından tutsak edilerek Beye götürülmüşlerdir. Mustafa bu olaya pek sevinmiş, İsabella’ya hayran olmuştur. İsabella ve Lindoro karşılaşırlar, ikisi de birbirini tanımamazlık-tan gelmişlerdir.

Advertisement

Kız, Bey’in Lindoro konusundaki planını öğrenince engel olmak ister, kendisine uşak olarak verilmesini diler. Taddeo ise Mustafa’nın hoşuna gitmiş, onu «kaymakam» yapmıştır. İsabella Cezayir’deki tutsak İtalyanların bağışlanıp yurtlarına gitmeleri için emir koparmaya çalışmaktadır. Sonunda başarır da… Mustafa sarayında sofra başında oturmuş yemekleri atıştırırken İtalyan kızının, sevgilisi olduğu anlaşılan Lindoro ile kaçtığı haberi gelir. Bey durumu gayet doğal karşılar. Elvira’dan kendisini bağışlamasını ister. Bu sırada Cezayirliler kıyıda toplanmış, İtalyanlarla dolu gemiye «iyi yolculuklar» dilemektedirler.

Eser yazıldığı çağın opera ve teganni tekniğine, özgü «appogietura» ve «falsetto» gibi süslemelerle dokunmuş gerçekten üstün bir «opera buffa» örneğidir.

Gioacchino Antonio ROSSİNİ

Gioacchino Antonio ROSSİNİ , İtalyan bestecisidir. (Pesaro 1792-Paris/Passy 1868) Bologna’da Liceo Musicale’de Mattei’nin öğrencisi oldu. 18 yaşında ilk operası La Cambiale di Matrimonioyyu (Evlilik Senedi) besteledi. Bu tek perdelik güldürücü operadan üç yıl sonra Tancredi adlı eseriyle opera seria (ciddi opera) alanındaki ilk büyük başarısını kazandı.

Bunu izleyen L’Italiana in Algeri (Cezayir’de Bir İtalyan Kızı) 1913 operasıyla ünü daha da yaygınlaştı. 1815’te yaptığı anlaşma gereği her yıl iki opera bestelemeye başladı. İki hafta içinde tamamladığı II Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi) 1816, Roma’da ilk sahnelenişindeki başarısızlığa karşın, çok geçmeden çarpıcı, melodileri, pırıltılı orkestralaması, neşesi ve imzalarıyla geniş kitlelere mal oldu. Bu eserler İtalyan opera buffa (güldürücü, gülünçlü opera) sanatına doruğuna ulaştıran Rossini, döneminin en ünlü bestecileri arasına girdi. 1822’de Viyana’da coşkuyla karşılanan sanatçı, ertesi yıl Paris’e gitti. Burada iki yıl boyunca İtalyan Operası’nı yönetti. Daha sonra krallık müzik işleri müfettişi oldu. 1829’da Paris’te sog operası Guillaume Telli besteledi. Büyük Fransız operası çığrını açan eserlerden biri sayılan bu operadan sonra yalnız birkaç dinsel eser, kantat ve piyano parçası dışında ürün vermedi.

1836’da İtalya’ya dönerek özel yaşamına çekildi. 1853’te yeniden Paris’e yerleşerek yaşamının sonuna kadar bu kentte kaldı. Rossini 40 opera besteledi.

Başlıcaları: Othello (1816), La Cenerentola (Külkedisi) 1817, La Gazza Ladra (Hırsız Saksağan) 1817 ve Le Siege de Corinthe (Korint Kuşatması) 1826 anılmaya değer.

Advertisement


Leave A Reply