Cezmi Kitap Özeti, Konusu, Karakterler, İncelemesi, Namık Kemal

0

Namık Kemal’in Cezmi isimli romanının konusu nedir? Cezmi kitabının özeti, karakterleri, analizi ve hakkında bilgi.

Cezmi

Cezmi

Kitapta, vatanını ve milletini her şeyden daha çok seven bir genç yiğidin devleti için yaptıkları ve savaştaki kahramanlıkları anlatılıyor. Öykü, Cezmi adındaki yiğidin cesaretini ve bilgisini, atlı spordaki ustalığını ve onun İstanbul’da başlayan serüvenini konu alıyor.

Kitabın Özeti

XVI. yüzyılda Avrupalılar, Amerika’nın keşfedilmemiş bölgelerindeki değerli hazinelerden faydalanmaya başlamışlardır. Bu dönemde aynı zamanda Büyük Türk Hakanı ve Türk Orduları Başkomutanı olan Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı bayrağını gururla Viyana, Tebriz, İspanya ve Hindistan gibi yerlerde dalgalandırarak doğuda ve batıda şan ve şerefle hareket etmektedir.

Yavuz Sultan Selim’in ölümünden sonra yerine geçen Kanuni Sultan Süleyman’a karşı İran Safevi Devleti savaş açar. İran, Türk milletiyle savaşta kolayca başa çıkabileceklerini düşünür ve yanılgıya düşer. Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında çıkan savaşın başlamasını istemeyen sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ise savaşın faydasız olduğunu düşünür. Ancak savaşın başlamasına neden olan yanlış bir bilgi yayılır ve Gürcistan’da çıkan isyanların bastırılması için ordu geri çekilir.

Cezmi, zekası, mert tavırları ve çekici gençliğiyle koca bir ordu içinde dikkat çekmektedir. İran Hükümeti, Türk ordusunun İstanbul’dan hareket ettiğini öğrenir öğrenmez, askerlerine Anadolu’ya hücum emri verir. İki ordu Çıldır sahrasında karşılaşır.

Osmanlı ordusunun başında Derviş Bey bulunmaktadır. Derviş Bey, genç bir kahraman ve usta bir binicidir, ancak hiddetli bir yapıya sahiptir. Düşmanın sayıca üstün olduğu bir anda bile korkusuzca savaşmaktan çekinmez. Cezmi ise savaş alanında gösterdiği kahramanlıkla herkesin hayranlığını kazanır.

Savaş sırasında Osmanlı ordusu zor durumda kalır ve Derviş Bey yaralanır. Ancak Cezmi, gösterdiği ustalıkla düşmanı etkisiz hale getirir ve komutanını kurtarır. Daha sonra Osmanlı ordusuna yardım için gelen Özdemiroğlu Osman Paşa’nın kuvvetleri savaşa dahil olur ve düşman geri çekilir. Savaştan sonra Osmanlı ordusu zaferle ayrılır ve İran Safevi Devleti geri püskürtülür. Cezmi’nin kahramanlığı ve yetenekleri, savaşın sonucunda daha da belirginleşir.

Cezmi, savaş sonrasında İstanbul’a döner ve Kanuni Sultan Süleyman’ın huzuruna çıkar. Sultan, Cezmi’nin cesaretini ve yeteneklerini takdir eder ve ona özel bir yer verir. Cezmi, İstanbul’da sarayda görev alır ve sultanın en güvendiği kişilerden biri haline gelir.

Ancak Cezmi için macera burada bitmez. İstanbul’da geçirdiği zamanlarda, entrikalar, ihanetler ve tehlikelerle dolu bir dünya keşfeder. İç ve dış düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalırken, sadakatini ve vatanseverliğini kanıtlamak için büyük bir çaba sarf eder.

Cezmi, İstanbul’da bir yandan saray entrikalarıyla mücadele ederken diğer yandan da Osmanlı Devleti’nin düşmanlarıyla başa çıkmak için önemli görevler üstlenir. İngiliz, Fransız ve Venedikli casuslarla karşılaşır, hain planları ortaya çıkarmak ve devleti korumak için zekasını kullanır.

Kitap boyunca Cezmi’nin serüvenleri anlatılırken, aynı zamanda dönemin siyasi ve sosyal atmosferi de okuyucuya aktarılır. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücü ve zenginlikleri, Avrupa devletleriyle olan ilişkileri, sarayın karmaşık yapılanması ve günlük hayatın ayrıntılarına dair detaylar okuyucuyu etkileyen unsurlar arasındadır.

Cezmi, cesareti, sadakati ve vatanseverliğiyle tanınır ve sevilir. Kendisi sadece bir kahraman değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun bir sembolü haline gelir. Kitap, bu genç yiğidin hikayesi üzerinden, vatan ve millet sevgisinin, sadakatin ve cesaretin önemini vurgular.

Sonuç olarak, “Cezmi” adlı kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’nun dönemindeki siyasi ve sosyal atmosferin içinde, vatansever bir genç olan Cezmi’nin serüvenleri anlatılır. Kitap, tarihi olayları ve karakterlerini gerçekçi bir şekilde ele alırken, okuyucuya bir kahramanın fedakarlıklarıyla dolu bir hikaye sunar.

Karakterler

 • Sokullu Mehmet Paşa: XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin önemli bir devlet adamıdır. Zeki ve yeteneklidir ve Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra devletin istikrarını sağlamıştır.
 • Cezmi: Asker bir ailenin çocuğu olan Cezmi, askeri eğitim alır. Cesur, kahramanlık duygularına sahip biridir. İranlılarla yapılan savaşlara katılır ve komutanlarının sevgisini kazanır. İyi niyetli, merhametli ve yardımsever bir karakterdir.
 • Ferhat Ağa: Saraya ait atların bakımından sorumlu olan kişidir. Cezmi’nin yetenekli biniciliğini takdir eder.
 • Nev’i: Saraya mensup bir şairdir. Cezmi’nin şiir yazma yeteneğini takdir eder.
 • Mustafa Paşa: Osmanlı ordusunun genel komutanıdır. Saygılı ve adımlarını dikkatli atan bir askerdir. Sokullu Mehmet Paşa tarafından sefer öncesinde görevlendirilir.
 • Sinan Paşa: Başarılı bir komutan olan Sinan Paşa, aksi ve kendini beğenmiş biridir.
 • Derviş Paşa: Diyarbakır Beylerbeyi olan Derviş Paşa, cesur ve askeri konularda yetenekli bir komutandır. Cezmi’yi savaşta takdir eder.
 • Özdemiroğlu Osman Paşa: Askerlik ve savaş bilgisi yüksek bir komutandır. Ustaca taktikler kullanarak başarılar elde etmiştir.
 • Şah Tahmasp: İran’da tahtın başında bulunan şahtır. Perihan’ın babasıdır.
 • Şah II. İsmail: Şah Tahmasp’ın ölümünden sonra tahta çıkan kişidir. Kendini beğenmiş ve kötü kalpli biridir.
 • Şah Muhammed Hüdabende: Şah Tahmasp’ın oğludur. Kör olan Muhammed Hüdabende, devlet yönetiminden uzaktır.
 • Begüm Şehriyar: Şah Muhammed Hüdabende’nin karısıdır. Kötü niyetli, ahlaki değerlere önem vermeyen bir karakterdir.
 • Hamza Mirza: Cesur bir genç askerdir. Askerlik konusunda yeteneklidir.
 • Perihan: Şah Tahmasp’ın kızıdır. Adil Giray’ın sevgilisidir ve güçlü bir karakterdir.
 • Vezir Mirza Süleyman: Tecrübeli ve zeki bir vezirdir. Devlet yönetiminde etkilidir.
 • Şemhal: Perihan’ın dayısı olan Çerkez beyidir.

Leave A Reply