Çöktürme Yöntemi İle Ayırma Nedir?

0

Homojen karışımların çöktürme yöntemi ile ayrılması nedir, nasıl yapılır? Çöktürme yöntemi ile ayırma örnekleri, hakkında bilgi.

Çöktürme Yöntemi İle Ayırma Nedir?

Bazen çözeltilerde istenmeyen iyonlar bulunabilir. Örneğin, içme suyunda kalsiyum, magnezyum ve demir gibi bazı iyonların belirli değerlerin üzerinde bulunması istenmez. Böyle durumlarda çözeltiye bu iyonlarla birleşerek suda çözünürlüğü az olan tuz bileşiği meydana getirecek iyon katılır. Oluşan yeni tuz bileşiğinin çözünürlüğü düşük olduğundan kristalleşerek katı hâlde kabın dibine çöker.

Advertisement

Çözeltide bulunan bir iyonun uygun başka bir iyon eklenerek suda az çözünen bir tuz oluşturmasının sağlanması ve bunun sonucunda iyonun tuz hâlinde çöktürülmesine çöktürme denir.

***Çöktürme sonucu elde edilen katıya çökelek denir.

Çözeltideki kurşun iyonları (\displaystyle P{{b}^{2+}}) üzerine iyot iyonu (\displaystyle {{I}^{-}}) eklendiğinde kurşun (II) iyodür (\displaystyle Pb{{I}_{2}}) tuzu oluşur. Bu tuzun çözünürlüğü az olduğu için sarı renkli kristaller oluşturarak katı hâlde çöker.

Advertisement

Eğer çöktürme işleminde oluşan katı kristaller dibe çökecek kadar büyük değil ve çözeltide asılı hâlde kalmışsa bu katı taneciklerini çözeltinin dibinde toplamak için santrifüj aletleri kullanılır. Bu aletlere konan karışımdaki kristaller santrifüjün dönmesiyle oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle kabın dibine toplanır.

Çöktürme yöntemi sanayide ve laboratuvarlarda birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılır. Örneğin, çöktürme yöntemiyle deniz suyundan magnezyum metali elde edilir. İçme suları istenmeyen iyonlardan temizlenir.

***Magnezyum metali çöktürme yöntemi ile çözeltiden ayrılarak elde edilir.

***Santrifüj cihazı karışımda asılı hâlde duran katı taneciklerinin kabın dibinde toplanmasını sağlar


Leave A Reply