Davul Nedir? Sözlük Anlamı Davul Özellikleri Tarihçesi Örnek Cümleler

0
Advertisement

Davul nedir? Davulun sözlük anlamları, davul nasıl bir müzik aletidir? Davulun özellikleri, kısaca tarihçesi, cümle örnekleri.

davul

Kaynak: pixabay.com

Davul Nedir?

“Davul”
1. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
2. Bateri

“davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde ”
“sorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor” anlamında kullanılan bir söz

“davul çalmak (veya dövmek) ”
1. davula vurarak ses çıkarmak
2. bir şeyi herkesin haber alabileceği biçimde ortalığa yaymak

“davul çalsan işitmez ”
1. sağır
2. uykusu çok ağır, derin uykuda

“davul dengi dengine diye çalar ”
“evlenecek kimselerin birbirlerine denk olması gerekir” anlamında kullanılan bir söz

Advertisement

“davul gibi ”
şiş ve gergin

“davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı ”
“biz çalıştık, uğraştık, başkası yararlandı” anlamında kullanılan bir söz

“davulun sesi uzaktan hoş gelir ”
“işin içinde olmayanlar o işi kolay veya kârlı sanırlar” anlamında kullanılan bir söz

“davultozu ”
1. Gerçekleşmesi imkânsız durum
2. Elde edilmesi imkânsız nesne

“kulakdavulu ”
Kulak zarı

davul

Kaynak: pixabay.com

Davul Hakkında Bilgi

Davul; iki yanına deri gerilmiş tahta ya da maden bir kasnaktan yapılmış çalgıdır.

Advertisement

Vurmalı çalgıların en eskisi olduğu kadar Türk çalgılarının da en eskisidir. Davul kasnağı önceleri ağaç gövdelerinin içi oyularak, sonraları kalın ağaç kabuklarından ve madenden (pirinç) yapılmıştır. Kasnağın iki yanına deri (koyun, dana derisi) gerilerek biri kalın, diğeri ince iki sopayla çalındığı gibi, yalnızca tokmakla çalınabilir. Çeşitli biçimlerde yapıldığından değişik adlar almış olan davul, Orta Asya Türkleri tarafından binlerce yıldan beri kullanılmıştır. Osmanlı askeri müziğinin önemli çalgılarından biridir ve Türklerin Avrupa’ya yaptığı seferlerde bu çalgı oralarda da iyi tanınmıştır. Günümüzde orkestralarda ve bandoda kullanılan büyük davul, Avrupalılar tarafından 1780 yıllarında mehter müziğinden alındı. Bu davul ya bir sehpaya oturtulur ya da yürürken çalan davulcunun boynuna kayışla asılır. Her iki yanın derisi davulcuya göre düşey durur. Sağ yanına ucu deri ya da keçe kaplı bir tokmakla, sol yanına ince sapıyla vurularak çalındığı gibi yalnızca tokmakla da çalınabilir. Ayrıca Türk folklorunda zurnanın yanında temel çalgıdır.

davul

Kaynak: pixabay.com

Davul Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • *** Küçük kız elindeki oyuncak davulla bütün gün kafamızı şişiriyordu.
 • *** Davul çalmak stres atmaya yardımcı olur.
 • *** Gece ramazan davulcusunun davul sesi ile uyandım.
 • *** Gelin almaya davul zurna ile geldiler.
 • *** Lütfen oyuncak olarak davul alma, çok gürültü yapar.
 • *** Düğünde eline davulu alınca herkesi coşturdu.
 • *** Vurmalı çalgıların en eskisi davuldur.
 • *** Türk askerî müziğinde de davulun çeşitleri kullanılmıştır.
 • *** Babam anneme davul fırın aldı.
 • *** Bizim takımın amigosu daha iyi amigoluk yapmak için davul dersleri almaya başladı.
 • *** O kadar çok yedim ki karnım davul gibi oldu.
 • *** 1966’da Syd Barrett (vokal, gitar), Roger Waters (bas), Richard Wright (klavyeli çalgılar) ve Nick Mason’ın (davul) kurduğu topluluk, adını blues müzikçileri Pink Anderson ve Floyd Council’dan almıştır.
 • *** Hıristiyanlık, Balobedular arasında fazla benimsenmemişse de kültürlerini derinden etkilemiş ve çok karılılık, ruhun ele geçirilmesi için büyü yapma, davullu ve danslı törenler gibi geleneksel uygulamalar topluluk içinde uygun karşılanmaz olmuştur.
 • *** Davul kasnağı önceleri ağaç gövdelerinin içi oyularak yapılırdı.
 • *** Klâsik Türk müziğinde davul yoktur.
 • *** Sana davul çalıyorum amma. Acaba sen oruç tutar mısın.
 • *** Ağaçtan yapılan, iki karış boyunda, ağız bölümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgılara zurna denir.
 • *** Hiç davul çalanın yakınında bulundunuz mu?
 • *** Bar oyunu genellikle açık havada, davul zurna eşliğinde oynanır.
 • *** Davul, zurna eşliğinde halaylar çekilir.
 • *** Türklerin Orta Asya geleneklerinde, devletin başı olan Hakanın otağı önünde büyük davul ve kös, günün belli zamanlarında çalınırdı.
 • *** Trampet çifte çomakla çalınan küçük davuldur.
 • *** Bir düğün gibi ortamda diğer müzik aletleri ile birlikte (davul gibi) zurna çalınması güzel haber anlamına gelir.
 • *** Davulu biz çaldık, parsayı başkası (el) topladı.
 • *** Dışarıda davul zurna çalar. İçeride mahkumlar eğlenirler.
 • *** Davul ile zurnayı musikiden saymayan ve küçük gören bir sonradan görme İstanbullu, Edirne’de bir düğüne davet edilmiş.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply