Defterdar Nedir? Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Defterdar mesleği nedir? Defterdarlar ne iş yapar, Defterdar mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

defterdarDefterdar, Maliye bakanlığının il teşkilâtında, hazineye ait alacakları tahsil ettiren ve kamu hizmetlerine bütçeden gerekli ödemeleri yaptıran yüksek dereceli bir memurdur.

Defterdarlık, Maliye Bakanlığı’nın gözetim ve denetimi altında, illerle kurulmuş bir kamu idaresidir. Defterdarlığın en yüksek görevlisi olan Defterdar, bulunduğu ilin bütün maliye işlerini yürütür. Bu işler, bir yandan vergi, resim, harç gibi hazine alacaklarını tahsil ettirerek, devlet hazinesine gelir sağlamak; öbür yandan, genel büt çede yer alan ödenekten, kamu hizmeti gören memurlara, müstahdemlere ya da istihkak sahiplerine gerekli ödemeleri yaptırmaktır. Defterdar, Maliye Bakanlığının il ve katma bütçeli ilçe teşkilâtının âmiridir. Maliye ile ilgili işlemlerin kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesini temin etmek, kanuna aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında takibat yapmak ve kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek, onun görevleri arasındadır.


Leave A Reply