Divan Ne Demek?

0

Divan ne demek? Divan nedir? Divan ne anlama gelir? Divan kelimesinin genel olarak hangi anlamlara geldikleri ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız.

Pencere Önü Sedir (Divan)

Arapçadan gelme bir kelimedir, «toplama, toplanma» anlamına gelir. Başlıca üç anlamda kullanılmıştır:

Advertisement

1. Toplanma, topluluk, meclis anlamlarına gelir. Osmanlı İmparatorluğunda kabineye «Divan-ı Hümayun» denirdi (Bk. Divan-ı Hümayun). Bazı acele hallerde, Saray kapısı önünde hemen ayaküstü toplantılar da yapılır, o zaman, padişahın karşısında herkes ayakta dururdu. Buna da «ayak divanı» derlerdi. Eski konaklarda, bayram, düğün gibi sebeplerje bütün ailenin toplandığı sofalara «divanhane» denirdi.

2. Bir şairin, şiirlerini topladığı defter, kitap: Yunus Divanı, Bakî Divanı gibi.

3. Doğu işi kanepe veya sedirlere de Avrupalılar «divan» demişlerdir.

Advertisement


Leave A Reply