Diyarbakır Kalesi Hakkında Bilgi – Resimleri

0

Diyarbakır Kalesi nerededir, tarihçesi, önemi, mimarisi, özellikleri hakkında bilgi. Diyarbakır Kalesi resimleri, fotoğrafları.

diyarbakir-kalesiDiyarbakır Kalesi; Gerek karadan, gerek Dicle üzerinden geçen yollardan hepsi Diyarbakır’dan geçmek zorunda olduğundan, çok eski zamanlardan beri bu şehrin iyice korunması gerekmiştir. Bizans İmparatoru Konstantinos 349’da şehrin etrafını surlarla çevirmiştir. On yıl sonra Şâpûr, Diyarbakır’ı kuşattığı sıralarda, şehir küçük ve önemsiz bir yerdi. Kale bu tarihten sonra birkaç kere daha İranlılar’ın saldırmasına uğradıysa da uzun zaman Bizanslılar’ın güney yolu üzerinde önemsiz bir kalesi olarak kaldı,

Advertisement

Bazalt kayalıklar üzerinde kurulu olan bu muazzam kale kuzeyden güneye 1300, doğudan batıya 1700 m. uzunluğundadır. Çevresi 5 km. kadardır, duvarlarının kalınlığı 3-5 metre arasında değişir. Surun üzerinde geniş bir yol vardır. Bu yol kuleleri birbirine bağlar. 78 kulenin en büyükleri “Yedi Kardeşler”, “Keçi Burcu”, “Sen-Ben Burcu” dur. içlerinde mahzenler, sarnıçlar, depolar, koğuşlar vardır. Dicle’ye bakan hariç, öteki yanları 8-15 m. genişliğinde bir savunma hendeğiyle çevrilidir.

Kale Osmanlılar zamanında önemli değişiklikler geçirmiş, birçok yerleri genişletilmiştir. En önemli tamiri VI. yüzyılda Bizans İmparatoru İustinianus zamanında görmüş, asıl şeklini o zaman almıştır. Kalenin burç ve kapılarında Abbasiler’e, Mervâniler’e, Bizanslılar’a, Selçuklular’a, İnaloğulları’na, Artukoğulları’na, Eyuplular’a, Akkoyunlular’a, Osmanlılar’a ait birçok yazıtlar vardır.

Diyarbakır Kalesi

Diyarbakır Kalesi

Advertisement

Diyarbakır Kalesi

Diyarbakır Kalesi

Diyarbakır Kalesi


Leave A Reply