Doğal Afetler Nelerdir? Her biri Hakkında Kısa Açıklamalar

4
Advertisement

Doğal afetler nelerdir? Doğal afetlerin isimleri, özellikleri, korunma yolları nelerdir? Her biri hakkında kısaca açıklamalar.

DOĞAL AFETLER

İnsan yaşamını çok yönlü etkileyen çok büyük felaketlerdir. Doğal afetler yeryüzünde her zaman olmuştur. Ancak insanın doğal dengeyi bozması oranında artarak devam etmektedir.

deprem
Deprem

Yerkabuğundaki kırık alanlar olan fay hareketleri sonucunda meydana gelen titreşim hareketlerine deprem denir. Ülkemiz genç oluşumlu bir ülkedir. Akdeniz deprem kuşağı da denilen Alp – Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde sık sık deprem felaketleri yaşanmaktadır.

17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı ve kaybolan insan oldu. Ulaşım ve haberleşme sistemleri çöktü.

sel

Sel ve Su Taşkınları

Sel, Dünya’nın büyük bölümünde çok sık görülen, afetlere dönüşmesi durumunda büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal bir tehlikedir. Orman tahripleri, selleri ve su taşkınlarını artırır. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nin doğu kıyılarında sel ve taşkınlar fazladır.

Advertisement

Volkanik Patlamalar

Günümüzde yeryüzünde 500 dolayında aktif volkan vardır. Bu volkanların zaman içinde lav püskürmeleri çevrelerinde yaşayan için büyük afetler olmuştur. Ülkemizdeki volkanlar sönmüştür.

Kuraklık

Deprem ve sel gibi insan yaşamını etkileyen doğal afetlerden biri de kuraklıktır. Kuraklık doğanın gizli bir tehlikesidir. Genellikle herhangi bir mevsim ve zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan dolayı meydana gelir. İnsanlık tarihi boyunca kuraklık nedeniyle savaşların çıktığı, büyük medeniyetlerin yok olduğu ve büyük göçlerin yaşandığı bilinmektedir.

heyelan

Kütle Hareketleri (Heyelan)

insanlara zarar veren doğal afetlerden biride toprağın kütle olarak özellikle belli dönemlerde yer değiştirmesidir. Genel olarak düşme kayma veya akma şeklinde ortaya çıkar. Can ve mal kayıplarına neden olur. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde Doğu ve Batı Karadeniz’de heyelan olayları fazladır.,

Çığ

Kar örtüsünün eğim yönünde hareket etmesiyle can ve mal kayıplarına neden olan doğa olayıdır. Yurdumuzda dağlık alanlarda fazla görülmektedir. özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde (Hakkari, Bingöl) görülmektedir.

İnsan Kaynaklı Bozulmalar

İnsana bağlı olarak gelişen teknoloji ve endüstriyel faaliyetler doğaya büyük zarar vermektedir. Ozon tabakasının delinmesi, sera etkisi ve küresel ısınma, asit yağmurları, orman tahribatı ve erozyon insan kaynaklı bozulmalara örnektir.

Advertisement

Aşırı nüfus artışı ile ormanların yok edilerek tarıma açılması ve orman yangınları ormanların azalmasına neden olmuştur. Ormanların azalması doğal yaşam alanlarının azalmasına yol açmaktadır. Plansız sanayileşme sonucunda çevre sorunları artış göstermektedir. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ile çevre sorunları artmış, bitki ve hayvan türleri azalmıştır.

erozyon

Erozyon

Verimli toprak örtüsünün akarsu, rüzgar ve insan faaliyetleri etkisiyle bulunduğu yerden başka alanlara taşınmasıdır.

Erozyon sonucunda;
 • ✓ Verimli tarım alanları azalmaktadır.
 • ✓ Toprak kaybı olmaktadır.
 • ✓ Tarımda verim düşmektedir.
Erozyonu önlemek için;
 • ✓ Ormanları korumalıyız.
 • ✓ Ağaçlandırma yapmalıyız.
 • ✓ Meralarda aşırı otlatma yapmamalıyız.
 • ✓ Tarlaları eğime dik sürmeliyiz.
 • ✓ Eğimli yerlerde teraslama yapmalıyız, (basamaklandırma)
Çevreyi korumak için yapmamız gerekenler:
 • ✓ Sanayi tesislerini kurarken çevresel önlemleri önceden almalıyız.
 • ✓ Canlıları koruyarak, türlerin yaşadıkları ortamda devamlılığını sağlamalıyız.
 • ✓ Bilinçli tarım yaparak toprağı korumalıyız.
 • ✓ Ağaç dilemeliyiz.
 • ✓ Suları ve su kaynaklarını korumalıyız.
 • ✓ Geri dönüşüm ürünlerini kullanmalıyız (Kağıt ve benzeri ürünler).


4 yorum

Leave A Reply