Doktorlar (Hekim) İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

2
Advertisement

İçinde doktor, hekim kelimeleri geçen, doktorluk hakkında atasözleri deyimler ve anlamları, hekimler ile ilgili atasözleri deyimler açıklamaları.

Doktor atasözleri deyimler

Doktorlar İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***güneş girmeyen eve doktor girer
  güneşsiz evde hastalık eksik olmaz.
 • ***iyi olacak hastanın, doktor ayağına gelir
  Tanrı kötü bir durumun iyiliğe dönmesini dilemişse bunu yapacak kimse işin üstüne gelir.
 • ***hekimden sorma, çekenden sor
  bir sıkıntının acısını ancak onu çeken bilir.
 • ***yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder
  bir iş, uzmanına değil de o işten anlamayana yaptırılırsa istenilen değil, ters bir sonuç elde edilir.
 • ***hekimsiz, hâkimsiz memlekette oturma sağlığın güvencesi hekim, toplumun güvencesi hâkimdir, bu iki güvencenin bulunmadığı yerde yaşamak zordur.
Hekimden Sorma Çekenden Sor:

ANAFİKİR: Çekilen sıkıntının acısını, daha önce aynısını çeken daha iyi bilir.

Kişinin beklemediği bir anda karşılaştığı acı bir durumdan çektiği sıkıntıya herkes bir çare önerir. Ancak önerilen çarelerin pek çoğu kişiyi teselli etmekten öteye gidemez. Hiçbiri aynı sıkıntıyı çekmediği için acının büyüklüğünü bilemezler. Bizim içinde bulunduğumuz durumu, çektiğimiz acıyı, sıkıntıyı ve gerçek çaresini ancak daha önce aynı sıkıntıyı çeken bilebilir, ancak o bizi anlayabilir. Bu nedenle, böyle bir durumla karşılaştığımız zaman bir an önce sıkıntımızdan kurtulmak için zaman kaybetmeden, öylelerinin yanına gitmeli, gerçek çözümü, çareyi onlardan öğrenmeliyiz.

Yarım Hekim Candan Eder Yarım Hoca Dinden Eder:

ANAFİKİR : İşlerin sağlıklı sonuçlanması, onların konusunda yeterli kişilere yaptırılmasına bağlıdır.

İşimizi yaptıracağımız kişileri iyi tanımamızın birçok yararlan vardır. Çünkü her kişinin yeteneği, becerisi, iş yapma gücü farklı farklıdır. Yaptıracağımız işten olumlu bir sonuç almamız, o işi yapacak olana bağlıdır. İşi yapacak kişi, konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahipse, işimizin olumlu sonuçlanmasını bekleyebiliriz. Ancak çevremizde tek amaçları başkalarını aldatarak çıkar sağlamak olan kişiler bulunabilir. Onlar, kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri bir konuda tam bir bilgi ve beceriye sahip değilken, kendilerini yeterli gösterip, çıkar sağlamayı amaçlarlar. Onları tanıdığımız taktirde yanılmaz, emeğimizin, malımızın, canımızın tehlikeye girmesini önleriz.

Advertisement
İyi Olacak Hastanın Hekim Ayağına Gelir:

ANAFİKİR : Kimi rastlantılar kötü bir durumu bir anda iyiliğe dönüştürür.

Yaşadığımız sürece karşımıza çıkacak bütün güçlükleri, umudumuzu yitirmeden aşmaya çalışmalıyız. Kaldı ki insanın aşamayacağı hiçbir güçlük yoktur. Küçük bir tedbirsizlik yüzünden karşımıza çıkan bir güçlüğün, kimi rastlantılar sonucu kendiliğinden çözümlendiğini görebiliriz. Her şeyin olabileceğini kabul edip zor işlerimizde umudumuzu yitirmemeliyiz.

DEYİMLER

 • ***doktor doktor gezmek (dolaşmak)
  tedavide çabuk ve kesin sonuç almak ümidiyle birçok doktora başvurmak: Çare bulunsun diye az mı ebe kapısı çaldılar, doktor doktor gezdiler? -A. İlhan.
 • ***doktora görünmek
  muayene olmak.
 • ***Lokman hekimin ye dediği
  tadı güzel olan şeyler için kullanılan bir söz.


2 yorum

Leave A Reply