Dünya Çocuk Günü nedir?

0
Advertisement

Dünya Çocuk Gün nedir? Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Dünya Çocuk Günü

Dünya Çocuk Günü Nedir?

Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Yakın gelecekte bugünkü çocukla yetişkin olacaklar. Türkiye’mizin sorumluluklarını yükleneceklerdir. Bunun bilincinde olan yetişkinler, çocuklarını sağlıklı, güçlü, bilgili, becerikli, yurtsever bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterirler.

Çocuklarımızı fark gözetmeden, eşit koşullarda eğitmeliyiz, zararlı etkilerden korumalıyız. Geleceğimizi, dolayısıyla Türkiye’nin geleceğini güvence altına almalıyız.

Toplumun temeli olan çocuk, çok iyi yetiştirilmelidir. Kendisine, ailesine, yurduna ve insanlığa yararlı olmalıdır. Günümüzde tüm dünyada çocuğa çok önem verilmektedir. Her ulus, geleceğini güvence altına almak için çocuklarını sağlıklı yetiştirmeye, çok iyi eğitmeye özen göstermektedir.

Advertisement

İlk kez 1923’te İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan dünya ulusları, çocuk sorunlarını tartışmışlar, “Çocuk Hakları Bildirisi” yayınlamışlardır. Kurulan “Çocukları Koruma Birliği” dört yılda bir kez toplanıp çocuk sorunlarını incelemeyi kendisine görev bellemiştir. Çocukları Koruma Birliği, I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1946’da Birleşmiş Milletlere bağlı, acele yardım amacını taşıyan UNICEF adını aldı. UNICEF yoksul ülkelerin çocuklarına eğitim, sağlık, beslenme yardımı yapmaktadır. 1954 yılında deşmiş Milletler Genel Kurulu Ekim ayının ilk Pazartesi gününü “Dünya Çocuk Günü” ilân etmiştir. Bu günde çocukların sağlığı, eğitimi, gözetimi konusunda tüm yayın organlarıyla uyarılarda bulunulur. Dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik duygularının pekişmesi üzerinde durulur.

Yüz elli altı ülkenin oluşturduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Ekim 1959 da oy birliği ile çocuk hakları bildirisini kabul etti.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?