Düzgün Doğrusal Hareket Denklemleri (İvme Hız Konum Denklemleri)

0
Advertisement

Düzgün doğrusal hareket nedir, düzgün doğrusal hareket ivme, hız ve konum denklemleri nelerdir? Düzgün doğrusal hareket bağıntıları.

Düzgün Doğrusal Hareket

Düzgün Doğrusal Hareket

Bir doğru üzerinde eşit zaman aralıklarında eşit yerdeğiştirmeler yapan cismin hareketine düzgün doğrusal hareket denir. Bu tanıma göre hareketin hızı sabittir. Hız sabit, yörünge de doğru olduğu için vektörel işlemler yerine cebirsel işlemleri alabiliriz. Ayrıca hızın sabit olması, ortalama hız yerine anlık hızı alma olanağını verir.

Düzgün Doğrusal Hareket Denklemleri

İvme denklemi :

Bu harekette ivme sıfırdır. Çünkü hız sabittir. O halde ivme denklemi ,

  • \displaystyle \overset{\to }{\mathop{a}}\,=0

biçimindedir.

Hız denklemi :

Hız sabit olduğundan, hız denklemi

Advertisement
  • \displaystyle \overset{\to }{\mathop{v}}\,=sabit

biçimindedir. Bu eşitlik aynı zamanda hızın yönünün de değişmeyeceğini anlatır.

Konum denklemi :

Cismin x ekseni üzerinde hareket ettiğini ve t0 =0 anında koordinat eksenlerinin başlangıcında bulunduğunu kabul edelim, t1 = t anında konumu x ise yer değiştirme Δx = x-0 olacağından ortalama hız,

  • \displaystyle {{v}_{ort}}=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{x-0}{t-0}=\frac{x}{t}

olur. Hız sabit olduğundan ortalama hız anlık hıza eşittir.O halde \displaystyle v=\frac{x}{t} yazılabilir. Bundan da konum denklemi olarak \displaystyle x=v.t elde edilir. Görülüyor ki, yer değiştirme zamanla doğru orantılıdır. Tersine yer değiştirmesi zamanla doğru orantılı olan bir hareket düzgün doğrusaldır.


Leave A Reply