Ebu Cafer El Mansur Kimdir?

0
Advertisement

Ebu Cafer El Mansur kimdir? Ebu Cafer El Mansur hayatı, dönemi, halifeliği ile ilgili bilgi.

Ebu Cafer El Mansur;Abbasi halifesidir (? – Mekke / Bi’r Meymun 775).

Hz. Muhammed‘in amcası Abbas’ın soyundan, Abbasi Devleti’ni kuran ve ilk halife olan Ebu’l Abbas es-Seffah’ ın da kardeşidir. Abbasilerin Emevilere karşı sürdürdükleri çekişmede rol aldı. Vasit Kalesi’nin kuşatılmasına komuta etti. Abbasi Halifeliği’njn kuruluşundan sonra doğu eyaletlerinin yönetimini üstlendi. Kendisinden önceki halife es-Seffah’ın 754’te ölümü üzerine halife seçildi. Ancak amcalarından Abdullah bin Ali bu seçime karşı koyarak ayaklandı. Üzerine o dönemin ünlü komutam Ebu Müslim Horasani gönderildi. Nusaybin yakınlarında yapılan savaşı yitiren Abdullah bin Ali, Basra’ya kaçtıysa da burada tutuklanarak hapsedildi ve öldürüldü. Ebu Müslim Horasani’yi de ortadan kaldırınca genel bir hoşnutsuzluk ve bir dizi ayaklanma doğdu. Haricilerin el-Cezire’de başlattıkları ayaklanmayı, Ravendi ve Alevilerin ayaklanmaları izledi. Şiddet kullanılarak bu ayaklanmalar da bastırıldı. Küfe yakınlarındaki başkent Haşimiyye’yi Halit Bermeki’nin önerisi üzerine Bağdat’a taşıdı. Kent kısa sürede bayındır bir duruma getirildi ve tüm ortaçağ boyunca Doğu dünyasının en parlak kenti oldu. Abbasi İmparatorluğu’nu genişletmek amacıyla Deylem ve Teberistan üzerine başarılı seferler düzenledi (764). Böylece İran’ın batı kesimi Abbasi topraklarına katıldı. Bizans sınırında bulunan Malatya ve Tarsus kaleleri yapılarak sınır güçlendirildi. Yirmi bir yıllık halifeliğinin son dönemlerinde hazineyi zenginleştirmeye çalıştı. Hac yolunda hastalandı ve Mekke yakınlarında öldü. Yerine oğlu Mehdi halife oldu.


Leave A Reply