El Hubb Ne Demek? El Hubb Sözlük Anlamı, Kullanımı ve Anlamı Hakkında Bilgiler

0

El Hubb ne demektir? El Hubb ne anlama gelir? Sevgi makamının adları nelerdir, anlamları nelerdir? El Hubb ve sevgi makamları hakkında bilgiler.

EL Hubb Ne Demek? El Hubb Ne Anlama Gelir? Sevgi Makamları

El Hubb Sözlük Anlamı Nedir?

El Hubb” sözcüğünün sözlük anlamı Arapça’da “aşk” veya “sevgi“dir. Bu kelime, Arapça edebiyatında ve şiirinde sıkça kullanılır ve insanların duygularını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, Arapça’da “Hubbu al-Watan” ifadesi, “vatanseverlik” anlamına gelir ve “Hubbu al-Mal” ifadesi, “para hırsı” anlamına gelir. Ancak “El Hubb” kelimesi genellikle Arapça’da “aşk” veya “sevgi” anlamında kullanılır.

İlahi aşk / Muhyittin-i İbni Arabi Hz. K.S.

Sevgi makamının dört adı vardır. Bunlardan birincisi “el-hubb“dur . Bunun saflığı kalbe nüfuz eder, saydamlığı ise arazların bozulmasıyla bozulmaz. Sevgiliyle birlikteyken, âşığın başka bir maksadı, gayesi yoktur. Sevgilinin iradesi önünde kendi iradesini bırakır.

İkincisi “el-vedd“dir. Allah”ın “Vedûd” ismi bundan türer. El-vedd Allah”ın sıfatlarındandır ve bu sıfat O”nda sabittir. Yeryüzündeki sübu-tundan dolayı el-vedd diye adlandırılmıştır.

Üçüncüsü, “el-ışk“dır. Aşk, sevgide ifrattır, aşırılıktır. . Ancak aşk ve âşık isimleri Hakk’a uygun düşmez, çünkü bu “aşk” terimi, âşığı bütünüyle ve her yönüyle kuşatacak derecede sevginin sarması demektir. Bu aşk sözcüğü “gündüzsafası” veya “çitsarmaşığı” anlamına gelen “aşakatü” kökünden gelmiştir.

Dördüncüsü, “el-heva” dır. Heva, iradenin sevgilide açığa çıkarılmasıdır, yani kalbe doğan ilk durumdan itibaren iradenin tamamıyla sevgilinin iradesine bağlanmasıdır.

Bil ki, yukarıda da söylediğimiz gibi, sevginin dört çeşit adı vardır. Bu adlardan her biri için, diğer üçünde olmayan bir hal vardır

Türk dilinde “El Hubb” nasıl kullanılır?

“El Hubb” ifadesi Türkçe’de yaygın bir şekilde kullanılmaz ancak bazı şiirlerde ya da edebi metinlerde kullanılabilir. Örneğin:

 • “Seni sevmenin adıdır el hubb, gönlüm seninle çarpar her an.”
 • “El hubb ile yanan kalplerimiz, ayrılık acısı ile kavrulur.”
 • “El hubbun gücüyle başarıyı yakalayabilirsiniz, sevdiğiniz işi yaparak mutlu olursunuz.”

Bu örneklerde “el hubb“, Türkçe’deki “aşk” kelimesinin yerine kullanılmıştır. Ancak bu ifade Türkçe’de kullanımı pek yaygın olmadığı için, “aşk” kelimesi daha yaygın bir şekilde tercih edilir.

İçinde “El Hubb” Geçen Türkçe Cümle Örnekleri

“El Hubb” ifadesi Türkçe’de çok yaygın olmadığı için cümlelerde pek kullanılmaz. Ancak şu örneklerde bu ifade yerine “aşk” kelimesi kullanılmıştır:

 • Onunla olan ilişkimiz el hubb’a dönüştü.
 • İşimi el hubb’la yapıyorum, bu yüzden her zaman mutluyum.
 • El hubbun gücüne inanıyorum, her şeyi yapabilirim.
 • El hubbun gücü bütün engelleri aşar.
 • Hayatımın anlamı el hubb, onunla olmadan yaşayamam.
 • El hubb, insanı her türlü acıya karşı güçlü kılar.
 • El hubb, insana sonsuz bir umut verir.
 • El hubb, dünyanın en güzel duygusudur.
 • El hubb, kalpleri birleştirir ve insanları yakınlaştırır.
 • El hubb, insanın hayatında önemli bir yer tutar.
 • El hubb, hayatın anlamını ve güzelliğini belirler.
 • El hubb, sevgi, saygı ve sadakatin birleşmesidir.
 • El hubb, insanın hayatını anlamlı kılan en değerli duygulardan biridir.

Enta El Hubb ne demek?

Enta El Hubb” Arapça bir ifadedir ve “Sen aşksın” anlamına gelir. “Enta“, Arapça’da “sen” demektir ve “El Hubb” ise “aşk” anlamına gelir. Bu ifade genellikle birine olan derin aşkı ifade etmek için kullanılır.


Leave A Reply