Emir İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Emir ile ilgili cümleler. Emir kelimesi içeren “Emir” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Emir İle İlgili Cümleler

Emir Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Emirin atadığı Bakanlar Kurulu ona yardımcı olur.
 2. *** Cecil B. de Mille’in The Ten Commandments (1923, ikinci çevirim 1956; On Emir) ve The King of Kings (1927; Hazreti Isa) filmlerinin de yapımcısıydı.
 3. *** Emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşen askeri bir olay meydana gelmiştir.
 4. *** Diyanetin anlamı dindarlık, dinin emir ve yasaklarına riayet etmek demektir.
 5. *** Dinsizlik, dinin emir ve yasaklarına riayetsizlik durumudur.
 6. *** Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Irak, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye ve Suudi Arabistan’ın üye olduğu örgütün merkezi Kuveyt’tedir.
 7. *** Soru, emir, dua, dilek, istek cümleleri önerme değildir.
 8. *** 1878’de İngilizler bir Eltani şeyhini emir ilan ettiler.
 9. *** Museviliğin dinsel yasası olan bu on emir (evamir-i aşere) elindeki kitapta yazıyor.
 10. *** Atasözlerinde en çok geniş zaman, kimi zaman da emir kipi kullanılmaktadır.
 11. *** Babası Barulas aşiretinin başbuğlarından Emir Turaga, annesi ise Tekina Hatun’dur.
 12. *** Bir başka açıdan âyetler haber, emir ve tezkir âyetleri olarak üçe ayrılır.
 13. *** Emir – Dilek kiplerinde belli belirsiz bir gelecek zaman anlamı vardır.
 14. *** Kılavuz Yüzbaşı Hakkı Bey de hazır, emir bekliyor.
 15. *** Seyis ona ‘Kırat’ın özelliğini açıkladığında kendisiyle alay ediyor kanısıyla gözüne mil çekilmesi için emir verir.
 16. *** Herodes emir verir, cellat zindana girer, biraz sonra Jochanaan’ın başını bir tepsiye koymuş olarak gözükür.
 17. *** Ağabeysi Mehmet Çelebi’nin yardımıyla, en büyük ağabeysi olan, Edirne’de saltanat süren Emir Süleyman’a karşı savaşmaya girişti.
 18. *** Ayrıca, biri Sinop’ta, biri Antalya’da donanma gemilerini yapan tezgahlar, başlarında da Emir-üs-Sevahil (Kıyılar Komutanı) denilen iki amiral vardı.
 19. *** O zaman sadrazam bulunan Sokollu Mehmet Paşa, Fas sultanına yardım etmek için Cezayir beylerbeyine emir verdi.
 20. *** Bağdat’ta kurulan Celayir Devleti’nin kurucusu Emir Hasan’ın baba ve dedeleri de İlhanlıların buyruğunda komutan ve yöneticiydiler.
 21. *** Başkan hükümetinden Petro adlı işçiye büyük ilgi göstermesi yolunda emir almıştır.
 22. *** «İskendername» adlı eseri Emir Süleyman’ a takdim edilmek üzere hazırlanmış.
 23. *** Tellaklara ve diğer çalışanlara emir vermiş.
 24. *** Eyaletlerde emir denilen valiler bulunurdu.


Leave A Reply