Enlem Nedir?

0

Enlem ne demektir? Enlem çeşitleri nelerdir, özellikleri, enlem hakkında bilgi.

Enlem; yerküre üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeridir. Çeşitli referans düzlemleri için çeşitli enlem tanımları kullanılır. Astronomik ve coğrafi enlemi açıklamak için şekli göz önüne alındığında: PQ, Yer’in kuzey-güney kutuplarını birleştiren; doğru; POBQ, Yer meridyeni olmak üzere O noktasındaki bir gözlemci için ZOD doğrultusu, çekül doğrultusudur. Buna göre 0BD=0 açısı 0 noktasındaki gözlemcinin astronomik enlemidir.

Advertisement

Bir yerin coğrafi enlemi ise o yerin coğrafi meridyeni boyunca ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde ölçülen açısal uzaklık olarak tanımlanır.

Göksel enlem, ekliptik düzlemin kutbunda ve gökcisminden geçen büyük daire boyunca ekliptiğin kuzeyinde ya da güneyinde ölçülen gökküresi üzerinde açısal uzaklık olarak tanımlanır.

Galaktik enlem, galaktik düzlemden başlayarak galaktik düzleme dik olarak ölçülen yükseklik.

Helyografal enlem, Güneş üzerindeki bir noktayı tanımlamak için kullanılır. Bu da Güneş ekvatorundan başlayarak ekvatora dik olarak ölçülen yüksekliktir.

Advertisement


Leave A Reply