Fakirizm Nedir? Hint Fakirleri

0
Advertisement

Fakirizm nedir? Hint fakiri kime denir? Fakirizm anlayışı nasıldır? Hindistan’ın eski dinleri, gelenek ve inançları.

Hindistanda fakir denilen bir takım kimseler vardır ki bunlar kendi kendilerine türlü eziyetler yapmaya alışmışlardır. Bunların anlayışına Fakirizm denir.

Fakir her acıya her yoksunluğa dayanabilen kimsedir. Bir nevi tarikat sayılan fakirizmin en önemli özelliği bedene eziyet ederek ruhu rahata kavuşturmaktır. Fakirizm, sabır ve tahammülü emreden Hindu dinlerinden doğmuştur. Başka memleketlerde de fakirizmi benimseyip fakirlerin hayatlarını taklite kalkanlar çıkmışsa da bunlar Hintli Fakirlerin yerini alamamışlardır. Hindistan’ın yerlisi dedelerinden aldığı dini terbiyeyle esasen kendi kendine eziyete alışmıştır.

Hintliler eski ruh ve felsefelerini kolay kolay unutamadıkları için fakirizm hala rağbet görmektedir. Bir Hintli karşısındakine değil daima kendi kendine eziyet etmekle bazı güçlükleri yenmeye çalışır. Fakirizmi doğuran ve yaşatan bu ruhtur.

Fakirizmde en yüksek ibadet bedene eziyettir hatta fakirlerin inançlarına göre hayat ruhun zindanıdır. Tabiat ve beden ruhun en büyük düşmanlarıdır. Ruh, görünmez bir varlık olduğu halde beden kara topraktan, çeşitli zararlı unsurlardan yapılan bir varlıktır. Bunun için bedeni eziyete sokmalı, onu elden geldiği kadar eritmeli ve üzmeli ki, ruh mesut olsun.

Fakirler, normal insanları hayrete bırakan bu işkenceleri yapabilmek için yıllarca çalışırlar. Batı alemi için fakirizmin sırrı hala çözülememiştir. Fakirizm dünya edebiyatında ve mizahında geniş yer tutar. Bugün artık Hindistan’da da fakirlerin sayısı çok azalmıştır.

Advertisement

Leave A Reply