Fakirlik, Yoksulluk İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

1

İçinde ve anlamında fakirlik, yoksulluk geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Fakirlik, yoksulluk hakkında atasözleri ve anlamları.

Fakirlik / Yoksulluk İle İlgili Atasözleri

Fakirlik / Yoksulluk İle İlgili Atasözleri

 • ***devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç
  zenginle, az da olsa bir ilişkin bulunsun belki yararlanırsın ama fakire yaklaşma, o senden yararlanmak ister.
 • ***fukara tavuğu bir yumurtlar
  talih, fakire hiç gülmez; aynı sermaye zengine daha çok, fakire daha az gelir getirir.
***beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
yöneticiler, uygulanması güç buyruklar vererek halkı sıkıntıya sokarlar.
 • ***borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
  yoksulluk ve sıkıntı içinde olup da bey adı taşımaktansa borçsuz ve sıkıntısız bir çoban olmak daha iyidir.
 • ***buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince (düşmeyince)
  bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir.
 • ***devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır
  bir isteğinin yerine getirilmesini ilgililerden bekleyen kimse, onların bu işle ilgisi bulunmayan davranışlarını, isteğini karşılamak üzere yapıyorlar diye yorumlar.
 • ***yoksul âlâ ata binse selam almaz
  yoksul kimse geçici olarak bile iyi bir duruma gelse herkese yüksekten bakar, kimseye selam bile vermez olur.
 • ***yoksul, ata binse selam almaz
  yoksul kimse geçici olarak bile iyi bir duruma gelse herkese yüksekten bakar, kimseye selam bile vermez olur.
 • ***fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp
  yoksulluk utanılacak bir şey değildir, çalışmamak en büyük ayıptır.
 • ***umut, fakirin (garibin) ekmeğidir
  yoksul kişi, hep yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.
 • ***zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
  zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.
 • ***altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
  hiç kimse zenginliğine güvenmemelidir, gün gelir yoksullaşır ve fakir kimseye muhtaç olur.
 • ***paran varsa cümle âlem kulun, paran yoksa tımarhane yolun
  zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.
 • ***zengin kesesini döver, züğürt dizini
  bir iş yapılacağı zaman zengin işte para diye kesesini döver, fakirse yapmak istediği işi parasızlık yüzünden yapamayacağı için dizini döver.
 • ***züğürtlük, zadeliği bozar
  soylu kimse fakirleşince soyluluğu unutulur.
 • ***züğürt olup düşmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir
  uyuz olup kaşınmak insanı çok rahatsız eder ama züğürtlükten dolayı ne yapacağını düşünmek daha çok rahatsız eder.
 • ***zenginin malı züğürdün çenesini yorar
  birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.
 • ***tüccar züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar
  1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
 • ***malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür
  züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.
 • ***adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
  toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.
Züğürtlük Zadeliği Bozar:

ANAFİKİR : Soylu kimseler yoksullaşınca, soylulukları unutulur.

Gerçekte, duygu ve düşüncede üstünlük olan soyluluk, halkımız arasında, genelde parasal üstünlük olarak kullanılmaktadır. Bu anlayıştan kaynaklanan bu söze göre, zenginlerin soylu kabul edilmeleri, soylu gibi davranmaları, zenginlikleriyle orantılı olmaktadır. Zenginliği elinden giden, yoksullaşan kişilerin toplumda eski değerlerini yitirdikleri, böyle kişilerin de yoksullaştıklarında soylu davranışlarını unuttukları anlatılmaktadır. Oysa bu sözler tamamen doğru olarak görülmemelidir. Zenginler arasında soysuzlar olabileceği gibi yoksullar arasında da soyluların olabileceği unutulmamalıdır.


1 Yorum

Leave A Reply