Fare Nasıl Bir Hayvandır? Farelerin Özellikleri, Çeşitleri, Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Fare nedir, nasıl bir hayvandır? Farelerin özellikleri, çeşitleri, türleri ve fare zehirleri ile zararları hakkında kısa bilgi.

Fare Hakkında Bilgi ve Fare Çeşitleri

Fare, kemirgenlerden zararlı bir hayvandır Birçok çeşidi vardır. Genel olarak iri farelere “sıçan” denir. “Tarla faresi” ise farelerin en irilerindendir. Evlerde yaşayan küçük farelere “fındık faresi” denir.

fare

Kaynak: pixabay.com

Fare, Büyük Okyanus’taki birkaç ada bir yana dünyanın her yerinde yaşar. Üstelik, vapurlarla, trenlerle bir yerden bir yere de giderler. Bir zamanlar sadece Orta Asya’da yaşayan ev fareleri insanların peşinden yayılmıştır.

Dünyanın her yerindeki farelerin rengi, büyüklüğü, yaşayışı birbirine benzer. Farelerin genel olarak, gözleri, kulakları iridir. Uzun, kılsız kuyrukları, uzun bıyıkları vardır. İri kahverengi fareler bütün fare çeşitlerinin en dayanıklısı, en zekisidir.

İnsanların yaşadığı her yerde fareye rastlamak mümkündür. Daha çok “sıçan” diye anılan fareler son derece yırtıcıdır. Kıllarının arasındaki pirelerle vebayı yayan da bu hayvanlardır. Bu bakımdan, sıçanların tarih boyunca bütün savaşlardan daha çok insanın ölümüne yol açtığını söyliyebiliriz.

Fareler yılda 6-10 defa yavrulayabilirler. Her dişi fare bir defada 6-10 yavru yapar. Yavrular önce tüysüzdür, gözleri de kedilerinki gibi kapalıdır. Yeni doğmuş bir dişi fare, üç, dört ay içinde kendisi de yavru yapacak duruma gelir. Böylece, bir çift sıçan, sere serpe yavrularsa, üç yıl içinde sayıları 350.000.000’u bulur.

Advertisement

Sıçanlar aç kalınca bile nesillerini devam ettirmenin yolunu bulurlar. Aç kalan sıçanlar birbirlerini yer, böylece aralarında en kuvvetli olanlar hayatlarını devam ettirme imkanını bulur. Bir bölgede kıtlık devam ederse fareler başka yere göç ederler. 1930’da Kansas’taki kuraklık sırasında fare sürülerinin her gün yük trenleriyle başka yerlere gittiği görülmüştür.

Fareler zeki hayvanlardır. Aynı hile onları üst üste iki defa zor kandırır. Verilen zehirli bir yiyeceği ilk yiyen fareler ölürse de ondan sonra uzun zaman başka fareler o yiyeceği yemez. Yaşlı fareler zehirli yiyecekleri koklar, başkalarına haber verirler. Fareler kapana da, aynı şekilde, kolayca alışırlar. Birkaç fare kapana yakalandıktan sonra başkaları yakalanmaz. Hatta, bazı sıçanların kapanları duvara çarparak ustalıkla zararsız hale getirdikleri, sonradan rahat rahat içindeki yemi yedikleri görülmüştür.

fare

Kaynak: pixabay.com

Fare Zehirleri

Evlere musallat olan fareleri yok etmek için çeşitli fare zehirleri yapılmıştır. Bunlardan macun gibi olup yiyeceklerin üstüne sürülerek ortaya bırakılanlar olduğu gibi, buğday biçiminde doğrudan doğruya yem şeklinde hazırlanmış olanlar da vardır. Ancak yukarıda söylediğimiz gibi, fareler zehiri çabucak tanıdığından insanların da onları yok etmek için hileye başvurması, zehirli yiyecekleri, zehir çeşitlerini değiştirmesi, bazan kapan, bazan zehir kullanması gerekir.

Farelerin verdiği zarar sadece öteberi yemeleri değildir. Bu hayvanlar hem hastalık taşır, hem de yediğinden çok fazla öteberiyi, eşyayı kirletir, kitapları yer, elbiselere, tahtalara, her çeşit eşyaya zarar verir.

Son dönemlerde fareleri yok etmek için elektronik kapanlar kullanılıyor. Bunların bir çeşidi iki ucu açık bir borudan ibarettir. Fare içine girdiği zaman, bir fotosel düzeni sayesinde, borunun giriş, çıkış delikleri kapanır.

Fareleri öldürmek için kullanılan zehirler kediler ve insanlar için de tehlikeli olduğundan bunları kullanırken çok dikkat etmeli, zehirli ilaç tüplerini çocukların ulaşamayacağı yerlere koymalıdır.

Advertisement

Fare Çeşitleri

Farelerin birçok çeşidi vardır. Bunların başlıcaları “tarla faresi“, “fındık faresi“, dir. Kuzey Amerika’da yaşayan bir çeşit fareye, kokusu yüzünden, “misk faresi” denmiştir. Bunların yaşayışı bir bakıma kunduzlarınkine benzer. Dere kıyılarında yaptıkları iki odalı yuvalarda yaşarlar. Yuvalarının üstü kubbe biçimindedir. Bunların etinin çok lezzetli olduğu söylenir. Kürkleri de kürk sanayiinde kullanılır.

Yabani farelerin en zararlısı tarla fareleridir. Bunlar ürüne, meyve ağaçlarına zarar verirler. Ancak, iri kuşlar, tilki, yılan, vs. gibi çok çeşitli düşmanları olması sayılarının fazla artmasını önler. Kediler bu hayvanlara karşı pek başarı gösteremezler, köpekler tarla farelerini daha iyi avlarlar.

Fare

Kaynak: pixabay.com

Kaynak 2 

Fare Hakkında Bilgi

Fare; Memelilerin Kemirgenler takımının Sıçangiller familyasının Mus cinsine giren kemirici memelilere verilen genel addır.

16 türü vardır. En çok tanınan türü ev faresidir. Önceleri Orta Asya’da yaşayan ev faresi, günümüzde dünyanın her yanında bulunur. Yaşa ve ırka göre değişmekle birlikte, tüyleri genellikle gridir. Düz beyaz ev farelerine de rastlanır. 2.5-3 aylıkken doğurabilir, gebelik dönemi 18-20 gündür. Yavru sayısı 4-10 arasında değişir, bir çift fareden yılda 500, 3 yılda 20 milyonluk bir aile oluşur. Yavrular tüysüz ve kör olarak doğarlar. Koşma, sıçrama, tırmanma ve yüzmede başarılıdır. Akıntıya karşı yüzer, durgun su yüzeyinde günlerce kalabilir. Her tür hayvansal ve bitkisel maddeleri yer. Koku alma ve ve işitme duyuları gelişmiştir. Ev faresi, insanların yaşadığı yerlerde yaşar ve bitki kökleri, nişasta tohum, böcek yiyerek beslenir. Ayrıca kâğıt, kitap ve karton gibi maddelere de zarar verir. Varlığı çevreye yaydığı kötü bir kokuyla anlaşılır.

Öbür bilinen türleri

Amerikan cep faresi, pirinç faresi, misk faresi ve tarla faresidir. Tarla faresi en küçük hayvanlardan biridir: Boyu 6 cm olup, 5 cm uzunluğunda bir kuyruğu vardır. Yuvasını kışın kuru ot yığınlarının içine, yazın mısır tarlalarına yapar. Yazın rengi kızıllaşarak yeni olgunlaşan mısıra uyum sağlar. Yaklaşık bir portakal büyüklüğünde olan yuvası mısır saplarının üstünde durur. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da görülen uzun kuyruklu tarla faresi, ev faresinden biraz daha büyüktür ve tüyleri kızılımsı gri olup vücudunun alt bölümleri beyazdır. Meyve, bitki kök ve tohumlarıyla beslenir, yerken sincap gibi ellerini de kullanır. Bahçede çiçek soğanlarına zarar verebilir. Yuvasını yerin 1 m altına yapar. Tarla faresi, tahılları kemirerek büyük zararlara yol açar. Fareler veba mikrobunu taşırlar. Ayrıca insanları ısırmak yoluyla çeşitli hastalıklara yol açarlar.


Leave A Reply