Ferdinand Foch Kimdir?

0

Ferdinand Foch kimdir? Ferdinand Foch hayatı, biyografisi, siyasi ve askeri kariyeri hakkında bilgi.

Ferdinand FochFerdinand Foch; (1851-1929) Ünlü bir Fransız mareşalidir. Birinci Dünya Savaşı’nda Müttefik Orduları Başkomutanı idi.

Advertisement

Mrşl. Foch, Fransa’ da Tarbes şehrinde doğdu. Subay çıktıktan Sonra, eserleri, askeri fikirlerinin açıklığı, ikna kabiliyeti ile tanındı. 1894’te general, 1911’de tümen komutanı, birkaç ay sonra da kolordu komutanı oldu. Yaşlı olmasına rağmen gayet dinç, cevval, disiplinci bir komutan olarak tanınan Foch, 1. Dünya Savaşı’nın başlamasından biraz sonra, ilk defa olarak Fransız ordularından birinin komutanlığına getirildi. 9. ordu komutanı sıfatıyla Marne Savaşı’nın kazanılmasında, yani Almanlar’ın Paris’e girerek Fransa’yı teslim olmak zorunda bırakmalarına engel olunmasında, birinci derecede hizmet etti. 1915’te Kuzey Orduları Grupu komutanlığına atandı. Somme Savaşları’nda da başarı göstermesi üzerine, 1917 mayısında Batı Cephesi Müttefik Orduları Başkomutanlığına getirildi, savaşın bu en önemli cephesindeki milyonlar tutarında, 300’e yakın tümenden müteşekkil Fransız, İngiliz, Amerikan, Leh, Belçika, Portekiz, Kanada vs. kuvvetlerinin yönetilmesinde -birinci derecede rol oynadı.

Nispetsiz sayıda asker ve malzeme üstünlüğüne dayanamayan Almanlar, Makedonya cephesinin çözülüp arkalarının açık kalması üzerine, mütareke istediler. Foch, mütareke şartlarını ileri sürerken, Almanya’ yı çok ağır kayıtlar altına soktu. Bu suretle İkinci Dünya Savaşı’na götüren buhranı hazırlayanlardan biri sayılır. Mrşl. Foch, bu arada, Ren boylarının işgal altında tutulması kararından caymadı.

1918 ağustosunda, yani savaşın artık kazanıldığının anlaşıldığı ayda, Foch’a, Fransa, İngiltere ve Polonya devletlerinin mareşallik rütbeleri verilmiş, Fransız Akademisi’ne üye seçilmişti. Foch 78 yaşında öldü, Paris’te Invalidçs’e Napoleon’un yakınına gömüldü. Hâtıraları, tek taraflı olmakla beraber, Birinci Dünya Savaşı’nın aydınlatılmasına yarayan eserlerdendir; 2 büyük cilt halinde Türkçe’ye de çevrilmiştir.

Advertisement


Leave A Reply