Fermium Nedir? Fermium Elementinin Özellikleri

0

Fermium elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Fermium elementi ile ilgili bilgi.

Fermium Nedir? Fermium Elementinin Özellikleri

Fermiumum kimyasal özelliklerini büyük ölçüde bilinmemektedir. Fermium, radyoaktif bir elementtir. En uzun ömürlü izotopu 257Fm un yarılanma ömrü 80 gündür. Hiçbir ticari önem taşımamaktadır. 1952’de ilk termonükleer bombanın denenmesi sırasında oluşan tepkimede aynştanyum ile birlikte bulundu. Element ilke kez 200 atom yardımıyla saptandı ve bulunuşundan az önce ölen ünlü fizikçi Enrico Fermi’nin (1901-1954) onuruna fermiyum olarak adlandırıldı. Fermiyumun kimyasal özellikleri ancak eser element miktarlarıyla incelendi, metalik olarak henüz elde edilemedi. Fermiyum çözeltide +3 değerlikli iyon biçiminde bulunur ve bu durumu kararlıdır. Metalik magnezyum yardımıyla Fermiyum (II)’ye indirgenir. Öteki aktenitlerden iyon değiştirme kromatografisi yardımıyla ayrılarak saflaştırılır.

Advertisement

Sembolü: Fm
Atom Numarası: 100
Atom Ağırlığı: 257
Elemet serisi: Aktinit
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Bilinmemektedir ancak muhtemelen gümüşü renktedir.

PERİYODİK TABLO

Fermium ilk olarak Ivy Mike tarafından yapılan nükleer deney sırasında keşfedilmiştir. (1 Kasım 1952)

Günümüzde fermiyum, plutonyumun nötronlarla bombardımanı sonucu elde edilir.

Advertisement


Leave A Reply