Fethiye Körfezi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fethiye Körfezi nerededir? Fethiye Körfezi’nin özellikleri, körfezdeki adalar, kıyı özellikleri hakkında bilgi.

Fethiye KörfeziFethiye Körfezi; Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde körfezdir.

Çeşitli ada, yarımadalar içeren körfez; kuzey-güney doğrultusunda Göçek İskelesi-İblis Burnu arasında 25 km uzunluğunda batı-doğu doğrultusunda Kurtoğlu Burnu-Fethiye İskelesi arasında 30 km genişliğinde, kare görünümündedir. Derin olan körfezin (en derin yeri 490 m) gerisinde yükselen dağlık kütle, denize dik indiğinden kıyılar girintili, çıkıntılıdır. Ancak, doğu kesimiyle kuzey kesimlerinde kıyı çizgisi, ilkçağdan bu yana yer yer önemli değişmelere uğradığından körfezin bu kesiminde birçok eski yerleşme yeri günümüzde sular altındadır. Körfezin doğusunda Eski Meğri, Kızılada, Tavşan Adası, Katrancık Adası; çok girintili çıkıntılı batı kıyılarında sayısız küçük köy, körfez, ada, yarımada vardır. Bunlar güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda sıralanan Bozdağ (Kapıdağı) Yarımadası, Domuz Adası, Tersane Adası, Hacıhalil Adası, Yassıca Adaları, Göçek Adası’dır. Fethiye Kasabası yakınlarında kara biraz alçaldığından başta ünlü lâhit olmak üzere birçok tarihsel eser zamanla sular altında kalmıştır.

Adalar ve yarımadalar, fırtınaların içerilere sokulmasını engellediğinden, körfez özellikle ilkçağda gemiciler için önemli bir barınak işlevi görmüş; kentleri düşman saldırılarından korumuştur. Uygun bir doğal liman özelliğine karşın, gerisinin dağlık olması, art ülkenin (hinterland) darlığı nedeniyle, körfez yeterli derecede gelişmekle birlikte, Fethiye yöresinde çıkarılan krom filizi, çeşitli orman ürünleri, yakın yıllarda turunçgil üretiminin artmasıyla Göçek ve Fethiye limanlarına canlılık kazandırmıştır.

Kıyılardaki turizm etkinliklerinde son yıllarda belirgin bir gelişme gözlenmektedir.

Advertisement

Leave A Reply