Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Arasındaki Farklar Nelerdir?

1

Fiziksel olaylar ile kimyasal olaylar arasında ne gibi farklar bulunmaktadır konusu hakkında genel bilgiler. Örnekleri ile kısa konu anlatımı.

Fizik maddede ki değişimleri inceler. Kimya da maddelerdeki değişikliklerle uğraşır, öyleyse, fiziksel olaylar’la kimyasal olaylar arasındaki fark nedir, önce onu öğrenelim.

Bu işe bir örnekle başlayalım:

Bir bardak suyun içine bir kaşık şeker atıp karıştıralım. Şeker erir, su tatlılaşır. Çünkü şeker tanecikleri suyun içine karışmıştır; kısacası, bardağın içinde gene şeker de vardır, su da. Bu bir fiziksel olaydır, çünkü maddelerin yapısı değişmemiştir.

Fiziksel Değişim

Bardağın kırılması da bir fiziksel olaydır

Buna karşılık, paslanma olayını ele alalım. Bildiğimiz gibi, açık havada bırakılan demir paslanır. Paslanma, aslında, demirin, havadaki oksijen gazıyla birleşerek, kimyasal bir bileşik yapması demektir. Pasın kimyadaki adı demir oksit’tir. Demir oksit artık ne demirdir, ne de oksijen; yepyeni bir maddedir. Demek ki demirin de, oksijenin de kimyasal yapıları değişmiştir, öyleyse demirin paslanması kimyasal bir olaydır. Kimyada madenlerin oksijenle yaptıkları bileşiklere genel olarak oksit adı verilir. Demir gibi kurşun, bakır, çinko da havada oksitlenir.paslanma

Kimyasal olaylar iki ana bölüme ayrılır: Kimilerinde olay bitince ısı açığa çıkar. Bu tür kimyasal olaylara ısı veren kimyasal tepkime (egzotermik değişme) denir. İkinci tür kimyasal olayın başlaması, ya da sürmesi için dışarıdan bir miktar ısı vermek gerekir. Bu tür kimyasal olaylara da ısı alan kimyasal tepkime (andotermik değişme) denir.

Bir örnek:

Yanma kimyasal bir olaydır. Kimyadaki adı karbon olan kömürü önce biraz ısıtmamız gerekir. Kömür bir kez yanmaya başlayınca artık çevreye büyük miktarda ısı verir, biz de ısınırız. Çünkü yanma olayı ısı veren bir kimyasal olaydır.Sobada yanan taş kömürünün bizi ısıtması ışınım yolu ile olur: Ateşten çıkan sıcaklık havaya yayılır, çevresindeki her şeyi ısıtır. Güneşin ısıtması da ışınım yolu ile olan bir ısıtmadır.

Demek oluyor ki kimya da maddeyi inceler ama, onu fizikten ayıran şudur: Kimya maddenin kimyasal özelliklerini inceler; kimyasal olayların neden, nasıl olduğunu, hangi ürünlerden hangi ürünlerin elde edileceğini araştırır. Bunun için de kimyacılar önce çeşitli maddelerin kimyasal yapılarını saptarlar. Ondan sonra sıra bu maddelerin birbirleriyle birleşme durumlarının saptanmasına gelir.

Kimya da fizik gibi, daha doğrusu, bütün pozitif bilim dalları gibi, çalışmalarını gözlem-deney-yasa koyma aşamalarıyla oluşturur. Bu çalışmadan sonra artık bir kimyasal olaya giren maddeler, kimyasal olayın koşulları (ısı, ışık, basınç… gibi), kimyasal olayı başlatmak için gereken enerji, olayın sonunda ortaya çıkacak enerji hep bellidir. Gene kimyanın kazandırdığı bilgilerle bugün çok sayıda madde yapılıyor, insanlığın yararına sunuluyor.


1 Yorum

Leave A Reply