Fotosentez İle Solunum Arasındaki İlişki

0
Advertisement

Bitkilerde fotosentez ile solunum arasında nasıl bir ilişki vardır? Farklar ve benzerlikler nelerdir?

fotosentez-solunum
Solunum ile fotosentez birbirine zıt yönde ilerleyen iki metabolik olay niteliğindedirler. Tipik ortak ve değişik noktaları kapsarlar.

Fotosentez Solunum
Yalnız yeşil bitki hücrelerinde olur. Bitki veya hayvan olsun her tip iş gören hücrede olur.
Yalnız ışık altında cereyan eder. Işıkta ve karanlıkta hücre hayatı süresince cereyan eder.
Olay esnasında H2O ve CO2, kullanılır. Olay sırasında organik gıdalar ve oksijen kullanılır.
Olay sırasında oksijen açığa çıkar. Olay sırasında su ve CO2 açığa çıkar.
Güneş enerjisi, kimyasal bağlı enerjiye dönüşür. Kimyasal bağlı enerji serbest iş enerjisine dönüşür.
Olay sırasında ağırlık artışı olur. Olay sırasında ağırlık azalması olur.
Organik gıdalar yapılmış olur. Organik gıdalar yakılıp, parçalanmış olur.

Bitkilerin gerek asimilatif (fotosentez ve diğer sentez olayları) ve gerekse disimilâtif (solunum v.s.) metabolik olayları çeşitli bakımlardan birbirleriyle ilişki kurmuş haldedirler. Ve bu ilişkilerin tümü canlılığın tüm metabolik etkinliklerin temelini ortaya koyar.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply