Franz Xaver von Baader Kimdir? Alman Katolik İlahiyatçı ve Filozof

0
Advertisement

Franz Xaver von Baader kimdir? Alman filozof, katolik ilahiyatçı Franz Xaver von Baader hayatı, felsefesi ve eserleri hakkında bilgiler.

Franz Xaver von Baader

Franz Xaver von Baader (Kaynak : wikipedia.org)

Franz Xaver von Baader (1765-1841) , Alman Roma Katolik ilahiyatçısı ve sosyal filozof. 2 Mart 1765’te Münih’te doğdu ve Ingolstadt ve Viyana’da tıp okudu. 1784’te tıp diplomasını aldıktan sonra, saray hekimi olan babasına Bavyera seçmeninin asistanlığını yaptı. 1792’de tıbbı bırakmaya karar verdi ve mineraloji okumak için Londra’ya gitti. Orada kaldığı dört yıl boyunca, itici bulduğu David Hume‘un ampirist felsefesi de dahil olmak üzere İngiliz rasyonalist hareketiyle tanıştı. Daha sonra St. Martin, Meister Eckhart, Jakob Böhme ve Cabala’nın mistik eserlerine döndü.

Münih’e dönüşünde Bavyera madenlerine danışmanlık mühendisi olarak atandı. Aynı zamanda Friedrich von Schelling’in de dahil olduğu bir felsefi gruba derinden dahil oldu. Schelling ve Baader birbirlerinin gelişimi üzerinde karşılıklı bir etki yaptı: Baader, Schelling’i Böhme’nin eserleriyle tanıştırdı ve Schelling, Baader’in teolojik fikirlerini büyük ölçüde belirledi. 1826’da Baader, Münih Üniversitesi’nde felsefe ve spekülatif teoloji profesörü olarak atandı. Aynı yıl bir bakanlık kararı, meslekten olmayan kişilerin ilahiyat öğretmesini yasakladı ve Baader görevinden istifa etti. 23 Mayıs 1841’de Münih’teki ölümüne kadar orada arkeoloji öğretti.

Felsefesi

Baader’in mistik felsefesi, Kant tarafından örneklendiği şekliyle 18. yüzyıl düşüncesinin rasyonalizmine bir tepki olarak, Descartes’tan bu yana felsefenin giderek dinden ayrıldığı inancına dayanıyordu . Eski ve Yeni Ahit’te vahyedilen ilahi gerçeklere ve metafizik ilkelere dayalı bir teozofi oluşturarak bu ayrılığa son vermeye çalıştı. Ne yazık ki, Baader bir felsefi sistem yaratmayı başaramadı. Eserleri tutarlılıktan yoksundur ve terminolojisi belirsiz ve müphemdir, bu nedenle fikirlerinin sentezi zordur.

Sosyal ve politik yazıları ise daha açık bir şekilde ifade edilmektedir. Merkezi devlet teorisine karşı kararlı bir muhalefeti temsil ediyorlar. Baader, toplumu sevgi ilkesinin evrensel uygulamasıyla birleşmiş olarak görselleştirdi; organik bir birlik, bütünün iyiliği için her bir parçanın gönüllü olarak feda edilmesiyle elde edilecekti. Bu nedenle, kabul edilmiş bir otoriteye boyun eğmeye dayanan bir toplum, doğal merkezi olarak evrensel kiliseye, yani inanç ve otoritenin kişileşmesine sahip olacaktır. Baader böylece, merkezi devlet teorisinde örtük olarak bulunan güç toplumuna karşı ideal bir Hıristiyan devleti önerdi; bu devlet, iddiasına göre, yalnızca içeride eşitsizliğe ve dışarıda savaşa yol açabilirdi. Baader’in eserlerinin hiçbiri henüz İngilizce başta olmak üzere diğer dillere çevirilmemiştir.

Advertisement

Leave A Reply