Ganj Nehri Nerededir, Nereye Dökülür? Neden Kutsaldır? Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ganj Nehri nerededir? Ganj Nehri nereye dökülür, özellikleri nelerdir? Ganj Nehri neden kutsal kabul edilir, hakkında bilgi.

Ganj Nehri Deltası

Ganj Nehri; Hindistan’ın en büyük ve Hindular tarafından en kutsal sayılan ırmaktır. Uzunluğu 2.600 km, akaçlama havzası 1.040.000 km2 dir. Uttar Pradeş Eyaleti’nde kutsal bir buz mağarası; Kuzey Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Tibet’in güney sınır bölgesindeki toprakları sulayan Ganj’ın kaynağı olarak kabul edilir. Ganj’ı oluşturan iki ana kolun küçüğü Bhagirathi-Hooghly, Himalayalar’da 4.270 m yükseklikteki bu mağaradan çıkıp Gangotri Türbesi’nin üzerinden akarken, öteki ana kol Alaknanda, Nanda Devi Doruğu’nun hemen kuzeyinde uzanan Hint-Tibet sınırı yakınında doğar. Kaynağından yaklaşık 320 km ötedeki Harvar’da Himalayalar’dan çıkan Ganj, düzlükler boyunca güneydoğu doğrultusunda akmaya başlar. Kanpur Kenti’ni geçtikten sonra Allahabad’ da en büyük kolu olan Yamuna’ya sağdan alır. Bu noktadan başlayarak genellikle doğuya akar, kutsal Benares (Varanasi) Kenti’ni geçip Patna’nın hemen dışında soldan Gagra’yı alır.

Bihar Eyaleti’ne girdikten sonra, sağdan Somati, Panta’dan soldan Gandak kollarını alır. Doğu yönünde akışını sürdürürken soldan Kosi’yi alarak Hint Yaylası’nın etekleri çevresinde güneydoğuya kıvrılır ve Batı Bengal boyunca deltasma doğru akar. Kıyısında Kalküta Kenti’nin uzandığı ve en batıdaki ilk kolu Bhagirathi-Hooghly’nın doğduğu yer, deltanın başlangıç noktasıdır. Hint Yaylası’ndan doğuya doğru akan dereler, Bhagirathi-Hooghly kolunu büyütürlerken, Ganj sularının çoğunu, deltanın karmaşık doğu kesimine taşıyan Padma’da bu dev ırmağın en büyük kolu Yamuna ve Megha’nın suları Padma’yı besler. Ganj-Brahmaputra ortak deltası, kuzey-güney doğrultusunda 400 km., batı-doğu doğrultusunda 320 km uzanır. Hint-Bangladeş sınırı, deltayı, Batı Bengal Eyaleti ile Bangladeş arasında ikiye böler.

Ganj Nehri

Kaynak: pixabay.com

Kaynak 2 – Ganj Nehri

Ganj Nehri; Hindistan’ın en büyük nehridir. Bilhassa Hindu dininde oynadığı önemli rol yüzünden Hintliler için kutsal bir önem taşımaktadır. Her sene binlerce Hintli, Hindistan’ın dört köşesinden Ganj kıyılarına akın eder. Hindu dinine bağlı olanlar Ganj nehrinin sularının her türlü günahı temizleyeceğine inanmışlardır. Eskiden Hindular ölülerini de Ganj’ın sularına bırakırlardı, fakat zamanla nehir bir mikrop yuvası haline gelince Hint hükümeti bunu yasak etti. Şimdi artık Hindular ölülerini yakıp sadece küllerini Ganj nehrine savuruyorlar. Her sene Ganj kıyılarında yapılan âyinlere dünyanın her tarafından Hindu dinine mensup kimseler katılıyorlar Bir nevi hac sayılan Magh Mela âyinleri de Ganj nehri’nin Allahabad kıyılarında yapılıyor.

Dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Ganj nehri 2.700 km. uzunluğundadır. Himalaya dağlarının eteklerinden çıkan nehir güneydoğuya doğru akar, Bengal körfezinden denize dökülür. Jumna, Ramganga, Gumti, Gogra, Son ve Kusi gibi nehirler de Ganj’a dökülürler. Brahmaputra nehri de Ganj nehrinin kollarından bazılarıyla birleşir.

Advertisement

Ganj nehri Hindistan için büyük bir hayat kaynağı olmuştur. Mümbit çatalağzında her türlü tarım yapılır. Nil vâdisi Mısır halkına neler sağlamışsa Ganj vâdisi de Hindistan halkına aynı faydaları sağlamaktadır. Hindistan’ın en büyük şehirleri de bu nehir üzerinde kurulmuştur. Kalküta, Mürşidabad, Patna, Benares, Ailahabad ve Hanpur gibi… Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi de Ganj’ın kollarından biri sayılan Jumna nehri kıyısındadır.


Leave A Reply