Gardiyan Nedir? Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Gardiyanlık mesleği nedir? Gardiyan ne iş yapar, Gardiyanlık mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

gardiyanGardiyan

Hapishane müdürünün yönetimi altında çalışan gardiyanlar hapishanede disiplini sağlamak ve tutukluları beklemekle görevli bekçilerdir.

Gardiyanın, iş başındayken giydiği özel bir üniforması vardır ama, çoğumuz bu üniformanın şeklini bile bilmeyiz, çünkü gardiyan da tutuklularla birlikte günlerinin çoğunu hapishane duvarları arasında geçirir. Gardiyanların bazısı, kurumun düzen ve disiplinini temin etmeye çalışırken bir öteki kısmı da tutukluların yönetmeliklere uygun bir biçimde davranmalarını sağlamaya çalışır. Böyle bir görevi yüklenmek aslında oldukça zordur. Hücrelerin, yemekhanelerin ve atölyelerin gece ve gündüz kontrolü gerekir. Çünkü tutuklulardan herhangi biri her an kaçmaya yeltenebilir. Bunu önlemek de gardiyanın görevidir. Ne var ki, gardiyan disiplini sağlamak için zora başvurma yerine tutukluları ikna etme yolları aramalıdır. Ne de olsa tutuklu olan kimse, vaktini, boşa harcayarak değil, hapishanedeki atölyelerde çalışarak geçirmektedir.


Leave A Reply