Garip Hareketi Nedir? Özellikleri Nelerdir? Neyi Savunurlar, Şiire Etkileri Neler Olmuştur?

1

Garip Hareketi ya da Garipçiler ne demektir? Ne anlama gelir? İlkeleri ve özellikleri nelerdir? Garip akımının etkileri neler olmuştur? Garip Hareketinin önde gelen şairleri kimlerdir?

Orhan Veli Kanık

Türk Edebiyat Tarihinde “Garip Hareketi” Nedir?

Garip Hareketi, Türk edebiyat tarihinde 1940’lı yıllarda başlayan bir edebi akımdır. Garip hareketinin öncüleri, Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu‘dur. Bu yazarlar, geleneksel şiir anlayışından uzaklaşarak, günlük konuşma diline yakın bir dil kullanmışlar ve çağdaş şiirin dil, tema ve biçim özelliklerini kullanmaya çalışmışlardır.

Garip hareketi, Türk şiirinde modernizmin ilk örneklerinden biridir. Garip şairleri, klasik Türk şiirindeki “kafiye” ve “aruz ölçüsü” gibi geleneksel şiir tekniklerini terk ederek, serbest şiir anlayışını benimsemişlerdir. Ayrıca, günlük hayatta kullanılan basit kelimelerle şiir yazarak, okuyucunun şiire daha yakın hissetmesini amaçlamışlardır.

Garip hareketi, Türk şiirinde bir devrim olarak kabul edilir. Bu hareket, Türk edebiyatında yeniliğin ve değişimin önünü açmıştır. Ayrıca, garip şairleri, sadece edebiyat alanında değil, toplumsal hayatta da etkili olmuşlardır. Bu yazarlar, Türk toplumunda modernizmin ve çağdaş sanatın yaygınlaşmasına katkıda bulunmuşlardır.

Garip Hareketi özellikleri Nelerdir?

Garip Hareketi, Türk edebiyatında birçok yeniliği ve değişimi beraberinde getirmiş bir akımdır. Garip şairleri, geleneksel Türk şiirinin kalıplaşmış özelliklerinden uzaklaşarak, çağdaş şiirin dil, tema ve biçim özelliklerini kullanmaya çalışmışlardır. Garip Hareketi’nin özellikleri şunlardır:

 1. Sade Dil: Garip şairleri, günlük hayatta kullanılan sade dil ve basit kelimelerle şiirlerini yazmışlardır. Okuyucunun şiire daha yakın hissetmesi amaçlanmıştır.
 2. Serbest Şiir: Garip şairleri, geleneksel Türk şiirindeki “kafiye” ve “aruz ölçüsü” gibi teknikleri terk ederek, serbest şiir anlayışını benimsemişlerdir.
 3. İroni ve Mizah: Garip şairleri, şiirlerinde ironi ve mizah öğelerini sıkça kullanmışlardır. Bu özellik, şiirlerin daha anlaşılır ve okunabilir hale gelmesini sağlamıştır.
 4. Doğaçlama: Garip şairleri, şiirlerini yazarken planlama yapmadan, doğaçlama yazmışlardır. Bu özellik, şiirlerin spontan ve içten olmasını sağlamıştır.
 5. Toplumsal Eleştiri: Garip şairleri, şiirlerinde toplumsal eleştiriler yapmışlardır. Toplumun sorunlarına, insanların hayatındaki sıkıntılara, toplumsal baskılara dikkat çekmişlerdir.
 6. Yalın ve Samimi İfade: Garip şairleri, şiirlerinde yalın ve samimi bir dil kullanmışlardır. Bu özellik, şiirlerin okuyucuda duygusal bir etki bırakmasını sağlamıştır.

Garip Hareketi’nin özellikleri, Türk edebiyatında çağdaş şiirin doğuşuna ve geleneksel şiir anlayışından uzaklaşılmasına katkıda bulunmuştur.

Garip Hareketi Önde Gelen Şairleri Kimlerdir?

Garip Hareketi, Türk edebiyatında 1940’lı yıllarda başlayan ve çağdaş Türk şiirinin gelişiminde önemli bir rol oynamış bir edebi akımdır. Garip Hareketi’nin önde gelen şairleri şunlardır:

 1. Orhan Veli Kanık: Garip Hareketi’nin öncülerinden olan Orhan Veli Kanık, sade ve günlük konuşma diline yakın bir dil kullanarak, Türk şiirinde yeni bir tarz yaratmıştır. Şiirlerinde mizah ve ironi öğelerini sıkça kullanmıştır.
 2. Melih Cevdet Anday: Garip Hareketi’nin diğer bir öncüsü olan Melih Cevdet Anday, şiirlerinde sıradan nesnelere yüklediği anlam ve işlevlerle dikkat çekmiştir. Şiirlerinde sade ve yalın bir dil kullanmıştır.
 3. Oktay Rıfat Horozcu: Garip Hareketi’nin üçüncü öncüsü olan Oktay Rıfat Horozcu, şiirlerinde toplumsal eleştiriler yapmıştır. Şiirlerinde doğaçlama ve serbest bir tarz kullanmıştır.

Garip Hareketi’nin önde gelen diğer şairleri arasında İlhan Berk, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Edip Cansever ve Cemal Süreya gibi isimler bulunmaktadır. Bu şairler, Türk edebiyatında çağdaş şiirin doğuşuna ve geleneksel şiir anlayışından uzaklaşılmasına katkıda bulunmuşlardır.

Garip akımı neyi savunur?

Garip Hareketi, Türk edebiyatında geleneksel şiir anlayışına karşı çıkarak çağdaş şiirin doğuşunu savunur. Bu hareket, Türk şiirindeki kalıplaşmış özelliklerden uzaklaşarak, yeni bir şiir anlayışı yaratmaya çalışır.

Garip şairleri, şiirlerinde günlük hayatta kullanılan sade bir dil kullanmışlar ve geleneksel Türk şiirindeki “kafiye” ve “aruz ölçüsü” gibi teknikleri terk ederek, serbest şiir anlayışını benimsemişlerdir. Ayrıca, Garip şairleri, şiirlerinde ironi ve mizah öğelerini sıkça kullanmışlar ve toplumsal eleştiriler yapmışlardır.

Garip Hareketi’nin amacı, Türk edebiyatında yeni bir şiir anlayışının doğmasına ve çağdaş şiirin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu hareket, Türk şiirinin geleneksel kalıplarından kurtulmasına ve sade bir dil kullanarak insanların şiire daha yakın hissetmesine olanak tanımıştır.

Şiir

Kaynak: pixabay.com

Garip akımın etkileri nelerdir?

Garip Hareketi, Türk edebiyatında çağdaş şiirin doğuşuna ve geleneksel şiir anlayışından uzaklaşılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu akımın etkileri şunlar olabilir:

 1. Sade ve Yalın Bir Dil Kullanımı: Garip Hareketi, şiirlerinde sade ve günlük dil kullanarak Türk edebiyatında yeni bir tarz yarattı. Bu tarz, daha sonraki yıllarda Türk edebiyatında hikaye ve roman gibi diğer türlerde de kullanılmaya başlandı.
 2. Serbest Şiir Anlayışı: Garip Hareketi, geleneksel Türk şiiri ölçüsü olan aruz ve kafiye sisteminden uzaklaşarak serbest şiir anlayışını benimsedi. Bu yaklaşım, Türk edebiyatında şiirin özgürlüğünü artırdı ve yeni bir şiir tarzının oluşmasına yol açtı.
 3. Toplumsal Eleştiriler: Garip şairleri, şiirlerinde toplumsal eleştiriler yaparak, dönemin toplumsal sorunlarına dikkat çektiler. Bu yaklaşım, Türk edebiyatında toplumsal eleştirinin önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulundu.
 4. Yeni Kuşak Şairlerin Yetişmesi: Garip Hareketi, Türk edebiyatında yeni bir kuşak şairin yetişmesine yol açtı. Bu şairler, geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, yeni bir şiir anlayışını benimsediler ve Türk edebiyatında çağdaş şiirin gelişimine katkıda bulundular.
 5. Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma: Garip Hareketi, Türk edebiyatında çağdaşlaşma sürecinin önemli bir adımı olarak kabul edilir. Bu akım, Türk edebiyatında geleneksel kalıplardan kurtulunmasına ve modernleşme sürecinin başlamasına yol açtı.

Garipçilerin ilkeleri nelerdir?

Garip Hareketi’nin önde gelen şairleri olan Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday, Garipçilerin bazı ilkelerini şöyle sıralamışlardır:

 1. Şiirin doğal olması gerekliliği: Garip şairleri, şiirin doğal olması gerektiğine inanmışlar ve günlük hayatta kullanılan sade bir dil kullanarak şiirlerinde doğallığı yakalamaya çalışmışlardır.
 2. Serbest Şiir Anlayışı: Garip şairleri, geleneksel Türk şiiri ölçüsü olan aruz ve kafiye sisteminden uzaklaşarak serbest şiir anlayışını benimsediler.
 3. Sıradan Nesnelerin Önemsenmesi: Garip şairleri, sıradan ve basit nesneleri şiirlerinde önemsemişlerdir. Onlar için şiir, sıradan nesnelerin üzerinde yoğunlaşarak onların özelliğini anlatmakla mümkündü.
 4. Ironi ve Mizah: Garip şairleri, şiirlerinde ironi ve mizah öğelerini sıkça kullanmışlar ve bu sayede okuyuculara, sıradan nesnelerin ardındaki anlamları düşündürmeyi amaçlamışlardır.
 5. Toplumsal Eleştiri: Garip şairleri, şiirlerinde toplumsal eleştiriler yaparak, dönemin toplumsal sorunlarına dikkat çekmişlerdir. Bu yaklaşım, Türk edebiyatında toplumsal eleştirinin önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulunmuştur.
 6. Kendine Özgü Şiir Dili: Garip şairleri, kendilerine özgü bir şiir dili yaratarak, Türk edebiyatında yeni bir şiir anlayışını oluşturmuşlardır. Bu yeni yaklaşım, geleneksel şiir anlayışından uzaklaşarak çağdaş şiirin doğuşuna zemin hazırlamıştır. (Pulsar)


1 Yorum

 1. arkadaşlar ben şuan lise son oldum ve yaş 19 ( 04.02.1993 ) temmuz ayındaki yoklamada büyük ihtimal askerlik kağıdı gelicek lise tecil ediyo mu yoksa benim askerlik şubesine gitmem gerekli mi veya şubeye gitmem gerekiyor ise herhangi bir belge felan götürmelimiyim ?

Leave A Reply