Gazların Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Gazların özellikleri nelerdir? Gazların yapısı nasıldır ve gaz molekülleri nasıl bir davranış gösterir? Gazların özelliklerinin açıklaması.

Gazların Özellikleri

Gazlar belirli bir hacme veya şekle sahip değildir. Onlar için erişilebilir tüm alanı tamamen doldururlar. Bir kabın içindeki gaz, kabın içindeki mevcut hacme yayılır, doldurur. Gaz moleküllerinin bu hareket özgürlüğü moleküller arasında çok zayıf bağlanma kuvvetlerinden kaynaklanır. Başka bir deyişle, moleküller arası kuvvetleri çok zayıftır. Bu nedenle, gaz molekülleri sürekli bir hareket halindedir ve yüksek hız ve dolayısıyla yüksek kinetik enerjiye sahiptirler.

1. Sıkıştırılabilme

Gaz moleküllerinin arasında boşluklar bulunur. Basıncın uygulanmasıyla, bu alanın çoğu azaltılabilir ve moleküller birbirlerine daha yakın hale getirilebilir. Böylece, bir gazın hacmi büyük ölçüde azaltılabilir. Bu, gazın sıkıştırılması olarak adlandırılır.

Gaz dolu bir kaba basıncuı, 1 atmosferden 2 atmosfere kadar arttırdığımızda, gaz hacmi yarıya iner.

Advertisement

Sıcaklığın azaltılması da bir gazın hacmini azaltabilir. Sıcaklık azaldığında, moleküllerin enerjisi düşer; hareketlilik azalır ve birbirlerinden daha az uzaklaşırlar. Sonuç olarak, moleküller arası çekme daha belirgin hale gelir ve moleküller birbirlerine yaklaşır. Bu, gazın hacmini azaltır.

2. Genişleyebilirlik

Bir gazın üzerine basınç uygulandığında, gaz daralır. Diğer taraftan, basınç serbest bırakıldığında, gaz genişler.

Sıcaklık arttığında, moleküller daha fazla enerji kazanır, daha hızlı ilerler ve birbirlerinden uzaklaşırlar. Sonuç olarak, moleküller arası çekme daha az belirgin hale gelir. Gazın hacmi artar.

3. Dağılma

Gazın molekülleri çok yüksek hızda sürekli bir hareket halindedir. Moleküller arasında çok fazla moleküller arası boşluk vardır. İki gaz karıştığında, bir gazın molekülleri, diğer gazın moleküller arası boşluğundan zahmetsizce geçebilir. Sonuç olarak, her iki gaz da tamamen ve sürekli olarak karışır. Böylece, gaz karışımları homojen olur.

4. Düşük Yoğunluk

Gazlar büyük moleküller arası boşluklara sahip olduklarından, kütleleri ile karşılaştırıldığında çok büyük hacimlere sahiptirler. Bu nedenle, daha az yoğunlukları var.

5. Her yönde Basınç

Katı maddeler sadece aşağı doğru basınç uygular. Sıvılar, aşağı doğru basınç uygulamanın yanı sıra yana doğru da basınç uygular. (Bulundukları kabın yan duvarlarına). Ancak gazlar her yöne basınç uygular (balon buna iyi bir örnektir). Bu basınç, moleküllerin kabın duvarlarına doğru bombardımanından kaynaklanmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply