Gizli, Gizlemek İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları, Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde ve anlamında Gizli, Gizlemek geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Gizli, Gizlemek ile ilgili deyimler ve atasözleri, anlamları ve açıklamaları.

Gizli, Gizlemek İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Gizli, Gizlemek İle İlgili Atasözleri

 • gizlide gebe kalan aşikârede doğurur
  toplum içinde hiçbir davranış gizli kalmaz.
 • gözlüye gizli yoktur
  görmesini bilen kişiden hiçbir şey gizlenemez.
 • ibadet de gizli, kabahat de
  yapılan iyilikler göstermelik olmamalı, işlenen suçlar, ayıplar açığa vurulmamalıdır.
 • ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.
 • al gömlek gizlenmez
  bazı kötü şeylerin gizlenmesi mümkün değildir.
 • deli deliyi görünce çomağını (değneğini) saklar (gizler)
  saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir.
 • deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez
  herkesin gözü önündeki bir olayı şöyle böyle yorumlarla gizlemeye çalışmak boşunadır.
 • Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz
  kişi işlediği suçtan dolayı önce Tanrı’ya karşı sorumludur ve bu suçu da Tanrı bilir, bu nedenle onu kuldan saklamak gerekmez.
 • altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir
  tutumluluk değersiz görünen şeyleri değerlendirmekle olur.
 • aslını saklayan (inkâr eden) haramzadedir
  kişi yoksul, görgüsüz bir aileden gelmekle değersiz olmaz, toplum içindeki yerini kendisi kazanır.
 • avradı eri saklar, peyniri deri
  her şey, durumuna uygun yöntemlerle saklanır.
 • derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz
  insan sıkıntısını başkasına açıklayarak giderebilir.
 • sakla samanı, gelir zamanı
  gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.
 • sofrada elini, mecliste dilini sakla
  topluluk içinde kendini denetle, aşırı davranışlarda bulunmaktan kaçın, açgözlülük ve gevezelik etme.

Gizli, Gizlemek İle İlgili Deyimler

 • (bir şeyi) gizli tutmak
  başkalarına duyurmamak, saklamak.
 • gizli din taşımak
  göründüğünden farklı bir din veya inanç sahibi olmak.
 • (bir şeyi) gözü gibi sakınmak (saklamak veya esirgemek)
  bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemle bakıp korumak: ‘Doğru, hakları vardı, koskoca sandalıyla da beraber gömemezdiler ama çok sevdiği, gözü gibi esirgediği ağlarıyla gömebilirlerdi.’ -S. F. Abasıyanık.
 • köşe bucak kaçmak (saklanmak)
  kimseye görünmek istememek: ‘Anası köşe bucak kaçıyor, tenha bir yer buldukça hıçkırıyordu.’ -R. Enis.
 • sır tutmak (saklamak)
  bir sırrı açığa vurmamak, başkasına söylememek.


Leave A Reply