Golgi Aygıtı Nedir? Golgi Cisimciğinin Görevleri Maddeler Halinde Kısaca

0
Advertisement

Golgi Aygıtı nedir? Golgi Aygıtı ne demek? Golgi aygıtının hücredeki fonksiyonları(maddeler halinde) Golgi içerisinde neler olur?

Golgi Aygıtı Nedir? Görevleri Kısaca

Olgunlaşmış alyuvar hücreleri hariç, bütün ökaryotik hücrelerde bulunur. Golgi aygıtı, üst üste yığılmış yassı keselerden meydana gelmiştir. Bir hücrede bu yığınlardan, birkaçı ya da yüzlercesi bulunabilir.

Keselerin çevresinde tomurcuklanma sonucu oluşan, irili ufaklı vesiküller (kesecikler) ve kofullar bulunur. Bu keseler, golgi ile diğer yapılar arasındaki madde taşınmasında görev yapar.

Golgi Aygıtı
Golgi aygıtının endoplazmik retikulumdan farklı tarafı, üzerinde ribozomların bulunmaması ve keselerin belli bir bölgede grup halinde toplanmasıdır.

Golgi aygıtının en önemli fonksiyonu salgı yapmaktır. Bu olay şu şekilde gerçekleştirilir:

Endoplazmik retikulumda sentezlenen glikoprotein ve lipoproteinler, kesecikler içerisinde golgi aygıtına taşınır. Golgi aygıtının endoplazmik retikuluma bakan yüzeyine bağlanan kesecikler, içeriğini golgi aygıtına verir.

Advertisement

Golgide bu moleküllere; yağ, şeker, fosfat ve sülfat grupları eklendiği gibi, bazı moleküller de çıkartılarak molekülün ana yapısı değiştirilebilir. Son halini alan molekül, golginin hücre zarına bakan yüzeyinden kesecikler halinde salınır.

Bitki hücrelerinde bulunan pektin ve selülozun dışındaki polisakkaritler golgide üretilir. Selüloz ise, plazma zarına yerleşmiş olan enzimlerle üretilerek, buradan duvara katılır. Bu bilgilerden sonra golgiyi bir üretim, depolama, ayırma ve gönderme merkezi gibi düşünebiliriz. Endoplazmik retikulum ürünleri burada değişikliğe uğratılır, depolanır ve daha sonra gidecekleri yerlere gönderilir.

Golgi aygıtının hücredeki fonksiyonları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
  • *** Golgi aygıtından oluşan kesecikler, hücre zarının yapısına katılır. Golgi aracılığıyla yapılan salgılarla dolu kesecik, hücre zarının yapısına girerek zarın hareket etmesini ve genişlemesini sağlar.
  • *** Salgı yapan hücrelerde çok iyi gelişmiştir. Örneğin, tükürük bezi hücreleri, ipek böceği salgı hücreleri, koku çıkaran bitki hücreleri ve mukus salgılayan mide duvarı hücreleri gibi
  • *** Lizozomun (hücre içi sindirim yapılmasını sağlayan organel) oluşumunda görev alır.
  • *** Yapısında bulunan keselerden tomurcuklanma ile bazı kofullar oluşur.
  • *** Bitkilerde hücre çeperinin yapısındaki selülozun sentezlenmesinde rol oynar.

Ökaryot bir hücrede dış ortama salgılanacak proteinler, granüllü endoplazmik retikulum zarları üzerindeki ribozomlarda sentezlenir.

Sentezlenen proteinler, endoplazmik retikulumda üç boyutlu yapısını kazandıktan sonra golgi organelinde son şeklini alır. Yani salgı halini alır ve hücre zarından dış ortama salgılanır.

Bu olayda organellerin veya hücre yapılarının görev alma sırası; granüllü endoplazmik retikulum “golgi aygıtı” hücre zarı şeklindedir.

Advertisement


Leave A Reply