Goygoyculuk Yapmak Ne Demektir? Deyimin Anlamı ve Hikayesi Cümleler

0

Goygoyculuk Yapmak nedir, ne demektir? Goygoyculuk Yapmak deyiminin anlamı ve hikayesi nedir? Goygoyculuk Yapmak deyiminin cümle içinde kullanımı.

Goygoyculuk Yapmak Anlamı;

Bilgisiz olarak, gereksiz yere çok konuşmak, şakşakçılık yapmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Goygoyculuk Yapmak

Deyimin Hikayesi;

Tarihi bir gerçekliği olan goygoycular, aslında Muharrem ayının ilk günlerinde küme halinde, kapı kapı dolaşarak yardım toplayan görme özürlü kişilerdir. İçlerinden sesi güzel olan biri “Gökte melek, yerde her can ağladı” gibi içli bir Kerbelâ mersiyesi okurken, diğerleri de her mısra sonunda “Hoy goygoy canım!” diyerek ona eşlik ettikleri için bu isimle anılmışlardır. Bu tekerlemenin “Hey kaygulu canım!” nakaratından bozma olduğu tahmin edilmektedir.

Eski İstanbul’da Şehzadebaşı Camii imareti karşısında Tabhane denilen vakıf binada, çoğu Anadolu’dan gelmiş görme özürlü insanlar oturur, her biri gündüzleri değişik semtlerde dilenerek akşamları burada toplanıp, aynı çatı altında geçinip giderlermiş.

Muharrem ayı girince, şehrin semtlerini paylaşarak önlerinde kör olmayan ancak başka bir engeli olan çolak veya topal bir yedekçi ile altışar gruplar halinde goygoya çıkma âdetini bunlar icat etmişler. Birbirlerine destek olarak, dolaşan bu kader kurbanları ellerinde uzun asalar, omuzlarında da çift gözlü heybeler ile dolaşırlarmış. Goygoycular dolaşarak mersiye yahut İlâhi söylerler, ev önlerinde duraklarlarmış. Hane halkı bir müddet dışarı çıkmadan İlâhiyi dinler sonuna doğru ise kapıyı açıp bir miktar hububat, aşure malzemesi vs. uzatırmış. Bu uzatılan yedekçiye teslim edilir. Toplanan tüm malzemeler Tabhâne’de bir araya getirilir, burada bulunanların ihtiyacı için kullanılırmış. Bazen de burada pişen yemeği mübarek kabul edip, şifa niyetine hastalarına isteyen olurmuş.

Günümüzde goygoyculuk yapmak, şakşakçılık yapmak ya da kışkırtıcılık yapmak anlamında kullanılsa da eski kültürümüzdeki goygoycularla alakası yoktur.

Goygoycu Anlamı;

1. isim, eskimiş Muharrem ayında kapı kapı dolaşarak ve ilahiler okuyarak dilenen kimse.
2. isim, eskimiş Boşu boşuna, bilgisiz olarak, gereksiz yere çok konuşan kimse.
3. isim, eskimiş Şakşakçı.
4. isim, eskimiş, mecaz Dilenci.

Örnek Cümleler;

  • Aman bırak artık şu kızın sözlerini dinlemeyi, onun işi gücü goygoyculuk yapmak.
  • Goygoyculuk yapmayı kes de ciddi ciddi konuşmaya başlayalım artık.

Leave A Reply