Grimm Kardeşler Kimdir? Alman Masal Yazarı Kardeşlerin Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

Grimm Kardeşler kimlerdir? Dünyaca ünlü masalların yazarı olan Alman Grimm kardeşler kimdir? Grimm kardeşlerin hayatı ve masalları hakkında bilgiler.

Grimm Kardeşler

Kaynak : wikipedia.org

Jacob Grimm; Alman dilcisi ve yazarıdır (Hanau 1785-Berlin 1863).

Hukuk öğrenimi gördü. Çeşitli diplomasi görevlerinden sonra ilkçağ ve kitaplık uzmanı olarak Göttingen’e çağrıldı, 1930’da üniversitede profesörlük verildi. Hannover kralının anayasayı çiğnemesini protesto eden öteki profesörlerle birlikte görevinden alındı (1837) ve Kassel’e döndü. 1840’ta Kral IV. Friedric Wilhelm tarafından Berlin’e profesör olarak çağırıldı. Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi (1841). 1848’de Frankfurt Meclisi’nde milletvekilliği yaptı. Çağdaş Alman filolojisinin asıl kurucusu sayılan J. Grimm, kardeşi Wilhelm Grimm’in (1786-1859) desteğiyle kendisinden önce bu alanda başlatılmış birçok çalışmayı köklü biçimde yeniden düzenledi ve bilimsel ilkelerle geliştirdi. Germen dillerindeki ses değişimini saptadı, çok sayıda dilbilim kavramı oluşturdu. Kardeşiyle birlikte eski Germen kaynaklarından birçok belge derledi:

Başta ünlü Grimm Masalları (Kinder-und Hausmarchen) 3 cilt; (1822) olmak üzere, efsaneler, mitoloji eskiçağ Alman tarihi, dilbilgisi, edebiyat ve dil tarihi, eski hukuk üzerine örnek eserler yayımladı:

Über den altdeutschen Meistergesang (Eski Alman Usta Şarkıları Üstüne) 1811, Deutsche Sagen (Alman Efsaneleri) 2 ci1t, 1816-1818; Deutsche Grammatik (Almanca Dilbilgisi) 4 cilt; 1819-1837. Geschicht der deutschen Sprache (Alman Dili Tarihi) 2 cilt, 1848; bir bölümü sağlığında yayımlanabilen Deutsches Wörterbuch (Almanca Sözlük) 1852- 1861.

Wilhelm Grimm; Alman yazarıdır (Hanau 1786-Berlin 1859).

Hukuk öğrenimi gördü. 1814-1829 arasında Kassel’de kitaplık sekreteri olarak çalıştı.1830’da ağabeyi Jacob Grimm ile Göttingen’e gitti. 1831’de Göttingen Üniversitesi’nde profesör oldu. 1837’de Hannover kralını protesto eden ağabeyi ve öteki öğretim üyeleriyle birlikte görevinden alındı, Kassel’e döndü. 1841’de iki kardeş Berlin’de Bilimler Akademisi üyeliğine seçildiler. Birlikte masallar, efsaneler ve Almanca sözlük üzerine çalıştılar. Grimm Masalları’nın halka malolmasında üslübu ve anlatı yeteneğinin büyük rolü oldu. Çok sayıda eski Alman şiirini yayımlayan Wilhelm Grimm, bunlara eklediği değerli edebiyat tarihi ve dil araştırmalarıyla tanınır.

Başlıca eserleri: Die Deutsche Heldensage (Alman Kahramanlık Efsaneleri) 1829, Über Freidank (Freidank Üzerine) 2 cilt, 1850-1855; ölümünden sonra yerlenen Kleinere Schriften (Küçük Yazılar) 4 cilt, 1881-1887.

Advertisement

GRİMM KARDEŞLERİN MASALLARI

 • Karbeyaz ve Algül
 • Kırmızı Başlıklı Kız
 • Rapunzel
 • Uyuyan Güzel
 • Kurbağa Prens
 • Bremen Mızıkacıları
 • Cücenin Bulmacası
 • Parmak Çocuk
 • Hansel ile Gretel
 • On İki Prenses
 • Ayı ile Çalıkuşu
 • Kral Ardıçsakal
 • Kaz Çobanı Prenses
 • Cinler ile Ayakkabıcı
 • Pamuk Prenses

Kaynak – 2

Tanınmış iki Alman masal yazarıdır. Grimm Kardeşler’in masallarından hiç olmazsa bir kaç tanesini dinlememiş bir çocuk yoktur denilebilir. Bu masallar dünyanın hemen hemen bütün dillerine çevrilmişlerdir. “Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler”, “Rapunzel” bunların başında gelir. Grimm Kardeşler, köy köy, kasaba kasaba dolaşarak halk arasında yayılmış olan masalları toplamışlar, daha da güzelleştirerek yazmışlardır. Ayrıca Alman dilini de incelemişler, dilin bugünkü halini almasında önemli rol oynamışlardır.

Jacob Grimm ( 1785-1863) ile Wilhelm Grimm ( 1786-1859) altı çocuklu bir ailenin son iki çocuğuydular. Avukat olan babaları henüz genç yaşta, çocukları pek küçükken ölmüştü. Oldukça zengin bir teyze çocukların bakımını üzerine aldı. İki kardeş okula beraber gidiyorlar, evde de aynı odada yatıp kalkıyorlardı. Birbirleriyle gayet iyi geçinirlerdi. Büyüdükleri zaman, babaları gibi, avukat olmayı düşünüyorlardı. 1802’de Marburg Universitesi’ne yazıldılar. Jacob devrin tanınmış hukukçusu Savigny’den ilk hukuk bilgisini aldı. Ünlü hukukçu ona Ortaçağ insanlarının hayatları hakkında da ilgi çekici bilgi vermiş, delikanlıda geçmişi öğrenmek isteğini uyandırmıştı.

Grimm Kardeşler, kütüphaneciliğe de merak sarmışlardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Göttingen’e yerleşip orada çalışmaya başladılar. Jacob üniversitede hem öğretmenlik, hem de kütüphanecilik yapıyordu. Wilhelm de kardeşinin idaresindeki kütüphanede çalışıyordu.

Wilhelm’in evlenmesi, iki kardeşin birlikte yaşamalarını değiştirmedi. Gene eskisi gibi aynı çatı altında yaşadılar. Birkaç yıl sonra kardeşler Berlin Universitesi’ne profesör oldular. İkisi de bilim konularında eserler yazıyorlardı. Jacob kitap yazmaya Wilhelm’den daha fazla meraklıydı. Yazdığı Almanca Dilbilgisi kitabı, dil konusunda yazılmış eserlerin en güzellerinden biriydi. Daha sonra iki kardeş bir Almanca lügat hazırlamaya koyuldular, bir yandan da Alman halk bilgisiyle ilgileniyorlardı. Boş vakitlerinde Almanya’yı karış karış gezip halk masalları toplamaya koyuldular. On üç yıl süren arama sonunda toplanan masalları bir kitap halinde yayınladılar.1812’de yayınlanan bu ilk kitaptan sonra 1815’te ikincisi, 1822’de de üçüncüsü çıktı.

Grimm Kardeşler’in masalları sadece çocuklar için düzenlenmiş masallar değildi. Herkesin zevkle okuyacağı masalları seçmişler, bunları gayet açık bir dille yazmışlardı.

Advertisement


Leave A Reply