Gümrük Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Gümrük ne anlama gelir? Gümrük kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi
2. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu
3. Sınır kapılarında denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı yer
“Sayfaları girip çıktığı gümrüklerin damgalarıyla dolu pasaportlar eskitti.” – N. Cumalı
engel olmak, kısıtlamak
“Yalnız hareketlerime değil, sözlerime de gümrük koyacak.” – R. N. Güntekin
yangından mal kaçırır gibi
Gümrük yönetimine verilen, ithalat ve ihracat için belirlenen malların türünü, değerini ve kaynağını belirten resmî belge
Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören ekonomik bütünleşme
Yurt dışına gidiş veya yurt dışından dönüş sırasında gümrük işlemlerinin yapıldığı yer, sınır kapısı
Gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, tartı, sayım ve muayene memurlarına yardım etmek vb. işlerle görevli kişi, dideban
“Gelgelelim bu nazeninim, gümrük kolcularıyla fingirdemeye başlamış.” – R. N. Güntekin
İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste
Advertisement

Leave A Reply