Gündönümü Nedir ve Ne Zamandır? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Gündönümü nedir? Gündönümü Ne Zamandır? Gündönümü tarihleri nelerdir, özellikleri nedir? Yaz ve kış gündönümü ile ilgili bilgi.

Gündönümü

Gündönümü Ne Zamandır?

Gündönümü; Güneş’in yıllık görünen yörüngesinde, uç noktalarda bulunduğu konumlardır, solstis.

Yer’in dönme ekseninin eğik olması nedeniyle Güneş, yerin ekvator düzlemiyle 23.5′ lik eğimli bir yörüngede hareket ediyor görünür. Bu hareketi sırasında, 21 Haziran civarında, en büyük kuzey konumundadır. Buna yaz gündönümü denir ve kuzey yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcını belirtir. Buna karşıt konumsa en büyük güney konumudur (kış gündönümü). Kış gündönümü konumu, 21 Aralık civarındadır ve kuzey yarımkürede kışın başlangıcı sayılır.

Gündönümü

Gündönümü zamanlarında yıllık görünen yörüngesinde, tutulumla ekvator düzlemleri hemen hemen koşut olduğundan Güneş’in ufuktan yüksekliğinin çok kısa bir süre değişmediği görülür. Gökküresi üzerinde, yaz gündönümünün konumu, sağ açıklığı 4 saat olan daireyle tutulum düzlemenin arakesitidir ve İkizler Takımyıldızının önüne rastlar. Kış gündönümü ise sağ açıklığı 18 saat olan daireyle tutulum düzleminim arakesitidir ve Yay Takımyıldızına rastlar. Yıllarca önce bu konumlar ilk düşünüldüğünde yaz gündönümü Yengeç, kış gündönümü ise Oğlak Takımyıldızına rastlamaktaydı. Bu nedenle, hâlâ daha bu konumlar Yengeç ve Oğlak dönenceleri olarak adlandırılır.

Advertisement

Leave A Reply