Hamitoğulları Beyliği Tarihi

0

Anadolu Türk beyliklerinden birisi olan Hamitoğulları Beyliği tarihi ve hükümdarları hakkında bilgiler.

Hamitoğulları Beyliği Harita

Advertisement

Anadolu Türk beyliklerindendir. 1280-1352 ve 1402-1423 arasında 133 yıl sürmüştür. 1280’den 1308’e kadar Selçuklular’a, ondan sonra 1327’ye kadar da İlhanlılar’a bağlı olmuş, hatta 1324-1327 arasında İlhanlı devletine katılmıştır. Prensliğin yayılma alanı Eğridir, Uluborlu, Yalvaç, Keçiborlu, Karaağaç, Beyşehri, Seydişehri, Akşehir, Şuhut, Isparta, Burdur, Antalya, Korkuteli şehir ve kasabalarıdır. Prensliğin başkenti 1310’a kadar Uluborlu iken, sonra o zamanlar «Felekâbâd» denen bugünkü Eğridir’e alındı. Antalya kolunun başkenti ise 1361’e kâdar Antalya, 1373’e kadar Korkuteli, 1392’ye kadar tekrar Antalya, 1402-1423 arasında tekrar Korkuteli’dir. Bu dal 1300-1392 ve 1402 1423 yılları arasında 113 yıl yaşamış, az çok Isparta koluna bağlı kalmıştır.

Hamitoğulları’nın Antalya koluna «Tekeoğulları» denir. Bu devletin, kurucusu İlyas Bey, Hamit Bey’in oğludur. 1300 yıllarında ölünce devleti iki oğlu arasında Isparta (asıl Hamitoğulları) ve Antalya (Tekeoğulları) olmak üzere ikiye bölündü. Bir ara Şuhut kasabasını merkez kabul eden bir dal daha ayrıldıysa da, bu dal, 1370 yıllarında ortadan kalktı, esasen Hızır Bey’in oğlu Muizettin İbrahim Bey’in hayatı ile ayakta durmuştu. Isparta kolu, 1391’de Osmanoğulları ile Karamanoğulları arasında paylaşılarak ortadan kaldırıldı. Bu kolun veliahtı Mustafa Bey, sancakbeyi (tümgeneral) olarak Osmanlı hizmetine girdi. Antalya kolu ise, 1392 de Yıldırım tarafından Osmanlı imparatorluğuna katıldı. 28 temmuz 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Timur bu kolu yeniden diriltti. 1423’e kadar Antalya Osmanlılar’da kalmak üzere yalnız Korkuteli’nde hüküm sürmeye devam etti, bu tarihte sonuncu hükümdarın öldürülmesiyle kesin şekilde Osmanlı birliğine katıldı. Hamitoğulları ile Tekeoğulları’nın hükümdarları ve saltanat yılları şunlardır:

a)Hamitoğulları

1) İlyas Bey (12809-1300?)

Advertisement

2) Dündar Bey ( 13007-1324)

3) Hızır Bey (1327-1328)

4) İshak Bey (1328-1340?)

5) Mustafa Bey (1 3409-13559)

6) İlyas Bey ( 13559-1 3709)

b) Tekeoğulları

Advertisement

1 ) Yunus Bey (13009-13249) ‘

2) Mahmut Bey (13249-13289)

3) Hızır Bey ( 13289-13359)

4) Sinanettin Bey (1 3559-13589)

5) Dadı Bey ( 13589-13609)

6) Zencirkıran Mehmet Bey ( 13609 -13809)

7) Osman Bey (13809 – 1392 + 1402 -1423)


Leave A Reply