Haydarabad Nerededir? Haydarabad Tarihi

0
Advertisement

Haydarabad hangi ülkededir? Haydarabad şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Hindistan Haydarabad hakkında bilgi.

haydarabadHaydarabad; Hindistan’ın güneyinde kent, Andhra Pradeş Eyaleti’nin merkezidir.

Musi Irmağı’nın kıyısında, Madras’ın 499 km. kuzey-kuzeybatısında yer alır. Kuzeyde pamuk, pirinç, güneyde sulamalı tahıl tarımı yapılır. Şeker işleme, halı dokuma, tütün işleme, besin, metal eşya, otobüs, demiryolu gereçleri, makine parçaları, ilaç ve kâğıt başlıca endüstri etkinlikleridir. Kent çevresinde zengin taşkömürü ve demir filizi yatakları vardır. Endüstri kuruluşları, Secunderabad Kışlası, Musi Irmağı’nın güneyinde, surlarla çevrili eski kentte bulunmaktadır. Osmaniye Üniversitesi (1918), Nizam Sarayı, Dört Minareli Cami, çeşitli cami ve türbeler, kentin 6 km batısında Golgonda Krallığı kalıntıları, Haydarabad’ın önemli tarihsel ve kültürel yapılardır.

Tarih. 1724-1948 arasında Haydarabad Nizamlığı’nın merkezi olan kent,. 1591’de Golgonda Hanedanı’nın beşinci Sultanı Muhammed Kul tarafından, yeni kent ise İngiliz sömürge yönetimi döneminde kuruldu. 1948’de Haydarabad Nizamlığı’nın Andhra Pradeş, Maharaştra ve Mysore eyaletleri arasında bölüşülmesinden sonra, 1956’da Andhra Pradeş’in merkezi oldu.


Leave A Reply