Hikaye Nedir? Hikaye Türünün Tarihçesi ve En Ünlü Örnekleri Nelerdir?

0

Hikaye ne demektir? Edebiyatta hikaye türünün özellikleri, ünlü yazarları ve bu türde verilen ilk ve önemli eserler. Hikaye ne anlama gelir? Hikaye sözlük anlamı.

Halk Hikayeleri

Dede Korkut Halk Hikayeleri

Hikaye; Edebiyatta bir türdür. Romandan daha kısa, roman gibi kişilerin ruh hallerini bir olay çerçevesi içinde anlatan yazılara denir. Nesir de olur, nazım da. Daha çok nesir şeklinde görülür.

Eski edebiyatımızda «hikayet» diye geçen bu kelime XIX. yüzyılın ikinci yarısında «hikaye» adıyla, Fransızca’daki «roman» kelimesinin karşılığı olarak kullanıldı. Şimdi «hikaye» dediğimiz yazılara ise «kıssa» derlerdi. Sonra, «roman» kelimesi dilimize girince, «hikaye» veya «kısa hikaye» de «conte», «büyük hikâye» ise «nouvelle» kelimesine karşılık olarak alındı.

Hikaye tarzı, kaynakları bakımından eski Hind’e kadar gider. Halk arasında meydana gelen, sahibi belirsiz masallar da bu tarzın ilk örnekleridir. Arapların dünyaca tanınmış «Binbir Gece Masalları» iç içe geçmiş küçük hikayelerden meydana gelmiştir. Batı edebiyatlarında ilkin Rönesans öncesi çağının İtalyan yazarı Boccacio‘nun «Decamerone» (On günlük) adlı eseriyle bu türde yazılar görülmeye başladı. İspanyol romancısı Cervantes’in hikâyeleri, İngiliz şairi Geoffrey Chaucer’in «The Canterbury Tales» (Canterbury Hikayeleri) gibi eserlerle gelişti. Fransızlar’da, Ortaçağ’ın sonlarına doğru meydan alan «Gülün Romanı», «Tilkinin Romanı» gibi eserlerle Marie de France’ın «Heptamerone» (Yedi günlük) adındaki eseri ilk hikaye örneklerindendir. Bu gibi eserlerde hemen yalnız olaya önem verilirdi. İnsan karakterini, ruhunu tahlile yer bırakılmazdı. XIX. yüzyıl sonunda yetişen Fransız hikayecileri (Daudet, Maupassant), Rus hikayecileri (Puşkin, Dostoyevski), Amerikan hikayecileri (Mark Twain, Edgar Allen Poe) bu tarza bağımsız bir edebi tür değeri kazandırdılar.

Bizde hikayecilik, masala benzemekten çok geç kurtuldu. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Ebubekir Hazım Tepeyran “Küçük Paşa”siyle; Sami Paşazade Sezai «Küçük Şeyler» iyle, Servet-i Fünun Edebiyatı’nın ünlü iki hikayecisi Halit Ziya Uşaklıgil ile Hüseyin Cahit Yalçın, birçok eser yazarak bu çığırda yepyeni bir yola girdiler. Onlardan sonra Ömer Seyfettin, bütün eserlerini hikaye şeklinde yazarak; Reşat Nuri Güntekin, mizah hikayelerine de geniş imkan vererek bu türü geliştirdiler. Günümüzde ise bütün eserini yalnız bu tarza bağlamış bir sanatçı olarak Sait Faik Abasıyanık yetişti.

Okumak İle İlgili Hikaye

Hikaye Nedir? – Sözlük Anlamı

“Hikaye” : 1. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
“Salonunda toplanmıştık geçen gece beş on kişi / Vardı onun kendine has bir hikâye söyleyişi” – E. B. Koryürek
2. Aslı olmayan söz, olay
“Anlattıkları hep hikâye idi.”
3. edebiyat Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü, öykü
4. Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi
5. Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz

“hikâye etmek ” : ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
“Eve geldim, olup biteni hikâye ettim.” – B. Felek

“hikâye birleşik zamanı ” : Yalın zamanlı bir fiilin geçmişte yapıldığını anlatan, idi > -di ekiyle kurulan kip
“(geldi + idi) > geldiydi, (gelse + idi) > gelseydi.”

“uzun hikâye ” : 1. Ayrıntılı olayları ve kişi kadrosu geniş olan hikâye türü, uzun öykü
2. Anlatması uzun sürecek olan, ayrıntıları çok konu
3. Bir konu anlatılmak istenmediğinde geçiştirmek amacıyla söylenen bir söz

“hayat hikâyesi ” : 1. Bir kişinin hayatı boyunca geçirdiği önemli olaylar ve evrelerin bütünü
“Acıklı hayat hikâyesini kendi ağzından dinleyenler gözyaşlarına boğuldu.” – L. Tekin
2. Öz geçmiş

“yılan hikâyesi ” : Uzayıp giden, bir türlü sonuca bağlanamayan sorun
“Kırk üç senelik fırka ve siyaset maceralarını dinlerseniz bir yılan hikâyesi dinler gibi bunalırsınız.” – Y. K. Beyatlı


Leave A Reply