Hindistan Kast Sisteminin Özellikleri, Hindistanda Parya Nedir?

0
Advertisement

Hindistan’daki kast sistemi nedir, özellikleri nelerdir? Hindistan kast sisteminin sınıfları, parya nedir, hakkında bilgiler.

Hindistan Kast Sistemi

Hindistan Kast Sistemi

Hindistan Kast Sistemi Özellikleri

Hindistan Kast Sistemi; Hindular’ın ayrılmış olduğu sınıflara “kast” denir. Kast sisteminin temeli eski Arya kanunlarına dayanır. Başlıca dört kast vardır:
1 — Brahmanlar (rahipler);
2 — Kşatriyalar (savaşçılar);
3 — Vaisyalar (çiftçiler);
4 — Sudralar (işçiler),
Bu sonuncular Aryalar’ın dışında kalanlardır.

Bunlardan başka daha birçok sınıflar vardır. Her kast o kadar çok çeşitli sınıfa ayrılmıştır ki, bugün bunların tam tasnifini yapmak imkânsız denecek kadar güçtür. Kastlar kısmen ekonomik, kısmen de dini ve sosyal esaslara göre kurulmuştur. Kastların ayrıldığı kollar da ırka ve coğrafi durumlara göre değişir.

Kastlar arasında kesin ayrılıklar vardır. Genel olarak, ayrı kasttan olanların birbirleriyle evlenmeleri yasak olduğu gibi, üstün kasttan olanların bir aşağı kasttan olanlarla her hangi bir işbirliği yapması, hattâ onlara dokunması bile yasaktır. Bir zamanlar yüksek katlardan olanlar aşağı kasttan birinin, ya da bir Avrupalı’nın gölgesi kendilerine düşerse dinlerinden olacaklarını sanırlardı.

Bu dört kastın dışında kalanlara “parya” denir. Paryalar en âdi işlerde çalıştırılan, dokunulması caiz olmayan kimselerdir. Ciddi bir suç işleyenler kastlarından atılırlar, böylece onlar da parya olur. Paryalar’ın hiçbir sosyal hakkı yoktur. Tapınaklara giremez, hattâ kast mensuplarıyla aynı kuyudan su bile içemezler. Hindular arasındaki inanışa göre bulunduğu kasttaki hayatı sırasında dürüst bir hayat süren, bir daha ki dünyaya gelişinde, bir üst kast mensubu olarak doğar.

Hindistan’ın başlıca dinlerinden olan Budizm’le İslâmlık, kardeşlik, karşılıklı sevgi esasına dayandığı için, kast sisteminin ruhuna aykırıdır. Gandhi gibi bazı Hindu liderleri paryaları korumak için kast sistemiyle savaştılar. Bu çalışmaların sonucu olarak Hindistan Millet Meclisi 1947’de paryalığı kanun dışı saydı.

Advertisement

parya

PARYA

Hindistan’da Hindular arasında en alt tabaka sayılan halka «parya» denir. Bu söz Tamul dilinde «davulcu» anlamına gelir. Eskiden paryalar babadan oğula hep davulcu olurlardı. Bugün paryalar, başkaları adına çalışan, dikili tek ağaçları olmayan işçilerdir. Öteki Hindular Bunlara el bile sürmezler, üzerlerine dokunacak olurlarsa kendilerini kirlenmiş sayarlar.

Aryalar Hindistan’ı aldıkları vakit (M. Ö. 3000) Sin Suyu boylarında oturan Sudralar, Gundalar, Tamuller bu toprakların yerlileriydi. Bunların hepsi yavaş yavaş Aryalar’ın boyunduruğu altına girdi, Brahma dininin doğuşundan sonra da aşağı sınıftan insanlar sayıldılar. Daha sonra Buda dini bu köle insanları kurtarmaya çalıştıysa da, bütün kuvveti elinde tutan Brahmanlar, buna engel oldular. Brahman dini ile Buda dininin karışımından yeni bir din çıkaran Hindular da bu halkın köle hayatını çağımıza kadar sürdürmüşlerdir.

hindistan

Kaynak: pixabay.com

Hindistan

  • ✓ Hint Yarımadası’nda yer alan Hindistan, Dünya’nın yüzölçümü bakımından 7., nüfus bakımından 2. büyük ülkesidir.
  • ✓ 6°-37° Kuzey enlemleri ve 68°-97° Doğu boylamları arasında yer alır.
  • ✓ Hindistan’ın kuzeyinde uzanan Himalaya dağları ülkeyi Orta Asya’dan ayırır. 7000 m ‘yi aşan 92 doruk noktasıyla Dünya’nın en yüksek dağ sırasıdır. Ülkenin orta kesiminde Dekkan Platosu bulunur. Platonun doğusunda ve batısında Gat dağları uzanır. Dekkan platosu ve Himalayalar arasında İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin deltalarının birleşmesiyle oluşan kuzey ovaları yer alır. Ülkenin kuzeybatısında Tar Çölü bulunur.
  • ✓ Büyük bölümünde Muson iklimi etkilidir. Haziran-eylül arası yaz Musonları nedeniyle yağışlı geçer. Himalaya dağlarının etekleri (Çerapunçi) en çok yağış alan yerlerdir. Yarımadanın iç kısımlarında yağış azalır. Eylül – şubat ayları arası kurak ve serindir.
  • ✓ Toplam nüfusu 1 milyardan fazladır. Nüfusun %74’ü kırsal kesimde, % 26’sı kentsel alanda yerleşmiştir.” Nüfus dağılışı düzensizdir. Ganj ovaları, Pencap, Ahmedabad, Bombay ve Korela Yarımadasfnın güneybatısı en yoğun nüfuslu yerlerdir.
  • ✓ Ülkenin % 60’a yakın bölümü tarıma ayrılmıştır. Nüfusun % 75 ‘i tarımla uğraşmaktadır. Ağırlıklı olarak ekstansif tarım yöntemi uygulanmaktadır. Ülkede tarımsal üretim yağış şartlarına bağlı olarak iki ekim döneminde yapılmaktadır. Yağışlı bahar ve yaz döneminde tahıl (buğday hariç), jüt (hint keneviri) çeltik ve mısır ekilir. Kurak kış döneminde ise buğday, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkiler üretilir. Nüfus fazlalığından dolayı yetiştirilen çeltik, buğday, pamuk, darı, jüt’ün iç tüketimi fazladır.
  • ✓ Dış satım için çay, kahve, kauçuk, şekerkamışı plantasyonları bulunmaktadır. Hindistan; şeker kamışı, tütün ve pamuk üretimi bakımından Dünya’nın önde gelen ülkelerindendir.
  • ✓ 1960’lı yıllardan sonra tarımı geliştirmek ve daha fazla verim almak için çalışmalar yapılmıştır. Verimi yüksek çeltik tohumlan Malezya ve Endonezya’dan; buğday tohumları Meksika’dan getirilerek tarımsal verimlilik artırılmıştır.
  • ✓ Ülkede büyükbaş hayvan sayısı fazla olmasına rağmen hayvancılık gelişmemiştir. Kutsal sayılan ineklerin kesilmesi yasaktır. Özellikle çeltik tarımında büyükbaş hayvanların gücünden yararlanılır. Küçükbaş hayvanlar ise Himalaya eteklerinde ve Dekkan Platosu’nda beslenir. Balıkçılık potansiyeli olmasına rağmen yeterince değerlendirilmemektedir.


Leave A Reply