Hint Deniz Seferlerinin Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Hint Seferlerinin sebepleri ve sonuçları ile seferlere çıkan Osmanlı amiralleri hakkında bilgiler.

Hint Seferlerinin Nedenleri ve Birinci Hint Seferi:

Mısır’ı aldığımız tarihten (1517) biraz önce Portekizliler de Hindistan’a varmış bulunuyorlardı (1498). O tarihlerde Hindistan’ın kuzeyinde ve batı kıyılarında birçok Müslüman devletler vardı. Bunlar Portekizlilerin kendilerine saldırmaları üzerine o devrin en büyük İslâm padişahı ve halifesi olan Kanunî‘den yardım istediler. Bunun üzerine Kanuni, Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa‘ya Hint Müslümanlarına yardım etmesini buyurdu.

hint deniz seferleri haritası

Hadım Süleyman Paşa, 1538 yılında 72 parçalık bir donanma ve 20 000 askerle yola çıktı. Babülmendep boğazını geçerek Aden’e geldi. Orayı Osmanlı ülkesine bağladıktan sonra Hindistan’a doğru yol aldı. Birçok zorluklardan sonra Hindistan’ın batısında bulunan Diyu kalesine vardı. Portekizlilerin elinde bulunan bu kaleyi şiddetle kuşattı. Fakat bu sırada Kanuni’den yardım isteyen hükümdar ölmüş, onun yerine geçen oğlu da Portekizlilerle anlaşmıştı. Onun için Osmanlılara gereken yardımda bulunmadı. Hadım Süleyman Paşa, cephanesi ve erzakı azalıncaya kadar, savaşa devam etti. Sonunda kuşatmayı kaldırarak geri döndü. Birinci Hint seferi bize Aden ve Yemen gibi iki ülke kazandırdı. Kızıldeniz bir Osmanlı gölü haline getirildi.

deniz seferleri

Öteki Hint Seferleri ve Bu Seferlerin Sonuçları:

Bundan sonra Hindistan’a daha üç sefer yapıldı. Bunlardan ikinci seferi Barbaros’un yetiştirdiği büyük amiral ve bilginlerimizden Piri Reis, üçüncüsünü Pirî Reis’in ikinci kaptanı olan Murat Reis, dördüncü seferi de meşhur Seydi Ali Reis yapmışlardır.

Advertisement

Her üç amiralimiz de Süveyş’ten ve İran körfezinden kalkarak Hindistan’a açılmışlar, Portekizlilerle birçok savaşlar yapmışlarsa da kesin bir sonuç elde edememişlerdir. Zira bu sırada Osmanlı devletinin batıda ve Akdeniz’de çok meşgul olması Hindistan sorununa gereken önemin verilmesine engel olmuştur.

Oysa burası bizim için çok önemliydi. Bu sırada Hindistan ticareti Portekizlilerin eline geçmişti. Bu yolu ve ticareti elde etmek, yeniden Süveyş yoluna çevirmek, Türk milletinin geleceği için pek yerinde ve hayırlı bir iş olacaktı. Fakat bu sorun o zaman düşünülmedi. Ancak Kızıldeniz bir Osmanlı gölü haline getirildi. Yemen ve Habeşistan’ın bir kısmı Osmanlı ülkesine katıldı.

Daha sonra Sokollu Mehmet Paşa, sadrazamlığı zamanında (1564-1579). Hindistan sorununu yeniden ele aldı. Hatta Sokollu, Süveyş kanalını bile açtırmayı düşündü. Sumatra adasında bulunan Müslümanlara gemi, top ve topçu ustası göndererek, Portekizlilere karşı onları himaye etmek istedi. Fakat Sokollu’nun ölümünden sonra Osmanlı devleti bir daha Hint sorunu ile uğraşamadı, o yandaki seferlerden vazgeçti.


Leave A Reply