Hişam bin Abdülmelik Kimdir?

0
Advertisement

Hişam bin Abdülmelik Kimdir? Hişam bin Abdülmelik hayatı, biyografisi, halifelik ve hükümdarlık dönemi ile ilgili bilgi.

Hişam bin Abdülmelik; Emevi halifesidir (? -Rusafe 743).

Hükümdarlık dönemi: 724-743. Abdülmelik bin Mervan’ın oğludur. Kardeşi II. Yezid’ den sonra iç savaşlarla yıpranmış bir ülkeye halife oldu. Türkmenlerle Hazarların saldırıları, Haricilerin eylemleri, Abbasilerin Emevi Halifeliği’ni yıkma çabalarıyla uğraştı. 738’de Horasan Valiliği’ne getirdiği Nasr bin Seyyar, ılımlı kişiliğiyle halkın mutluluk ve refahı için çalıştı. Bu yıllarda Hz. Ali’nin torunlarından Zeyd bin Ali Küfe de ayaklandıysa da üstün Emevi Orduları karşısında tutunamadı. Döneminde Sardunya ve Sicilya Arapların eline geçti, Fransa’nın güney kıyılarına çıkıldı. Kuzey Afrika’da Haricilerin ayaklanmaları uzun mücadelelerden sonra bastırıldı. Başarılı komutan Abdurrahman el-Gafiki’yi İspanya Valiliği’ne atadı. El-Gafiki’nin başarıları Hristiyan dünyasını korkuttu. 732’de Tours ve Politiers arasında Charles Martel ile karşılaşan El-Gafiki, beklenmedik bir bozguna uğradı ve şehit düştü. Böylece Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi durduruldu. Hişam döneminde Bizans’a karşı da karadan ve denizden seferler düzenlendi. 740’ta Battal Gazi’nin de, bulunduğu bir İslâm Ordusu Bizans’a yenildi. Battal Gazi şehit düştü. 741’de Malatya’ya saldıran Bizans Ordusu’na karşı Halife Hişam sefere çıkınca Bizans Orduları çekilmek zorunda kaldı. Aynı yıl Haricilerin destekleriyle ayaklanan Berberiler üzerine Hişam, Külsüm ve İyaz’ın komutasında bir ordu gönderdiyse de bu ordu Berberiler karşısında bozguna uğradı. Ölünce yerine daha önce veliaht atanmış olan II. Velid geçti.


Leave A Reply