Hz. İbrahim’in Hayatı, Hz. İbrahim’in Hayat Hikayesi ve Mucizeleri

0
Advertisement

Hz. İbrahim kimdir? Hz. İbrahim peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. İbrahim’in hikayesi, hayatının özeti, Hz. İbrahim hakkında bilgi.

islam

Hz. İbrahim

Hz. İbrahim; peygamberdir (İÖ 1263 ?-1088 ?)

Ehl-i Kitaba göre, 24 peygamberden biridir. Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da adı ve öyküleri geçer. Soyu Nuh Peygamber’e bağlanır, İbrahim Peygamber üzerine Tevrat’ta (Eski Ahit-Tekvin 10 – Abraham 12-25) ve Kuran’da geniş bilgiler vardır. Tevrat’da onun kişisel serüvenleri ağır basmasına karşılık Kuran’da dinsel kimliği ve insancı yönü üzerinde daha çok durulur (En’am 79, 161; Nahl, 120-123). Efsane ile karışık bu inanışlara göre, Yukarı Mezopotamya’da yaşayan İbrahim Peygamber, Ur Kralı Nemrud’un gördüğü bir düşle kavminden doğacak çocukları öldürmek istemesinden bir mucize ile kurtulmuş, annesi onu bir mağarada doğurmuştur. İbrahim, Tanrı’nın sürekli ve hakim-i mutlak olduğunu kabul ederek, hanif inancına girdi (En’am, 69-76; 79-161; Nakl 120-123). Nemrud, İbrahim’i cezalandırmak üzere ateşe attırırsa da üç ya da yedi gün kalan İbrahim Peygamber’i Allah bir mucize ile kurtarır, ateşin içinden canlı olarak çıktıktan sonra, Mezopotamya’yı bırakarak Kenan İli’ ne gitti, kendisine peygamberlik verildi.

Buradan Mısır’a geçen İbrahim Peygamber, Firavun’un huzuruna çıkarıldı. Burada eşi Sara kendisine Hacer adında bir köle aldı. Bu köleden doğan İsmail Peygamber, Sara’nın kıskanması üzerine, Kâbe’nin bulunduğu yere bırakıldı (İbrahim Suresi 37 vd). Daha sonra da Sara’dan İshak Peygamber dünyaya geldi (Hud, 69-73; Zariyat, 24-30). Daha sonra İbrahim Peygamber, oğlu İsmail ile birlikte zemzem suyunun çıktığı yerde Kâbe’yi kurdu. (Bakara, 127). İslâmi inançta geniş yer tutan, oğlu İsmail’i kurban etme olayı (Saffak 100-107) Hz. Muhammed tarafından İslâm dininin beş ana ilkesinden biri olan Hac zamanında (Kurban Bayramı) önemli bir gelenek olarak kurala bağlandı. 175 yaşında ölen İbrahim Peygamber, Filistin’de Hebron (Halilürrahman) Kenti’nde gömüldü. İslâm dini, İbrahim Peygamber’e, İsmail Peygamber’in soyundan gelen Hz. Muhammed yüzünden, büyük önem verir. Yine onun dini, İslâm dininin temeli olduğundan, Millet-i İbrahim adı verilen Semavi dinlere bağlı toplumlar ve peygamberler onun soyundan gelmişlerdir. Kuran’da üzerinde çok durulan manevi yönü, Allah dostu olarak tanımladığı bir yanı da Halilüllah’tır.

Hz. İbrahim’in Mucizeleri

 Hz. İbrahim’in en büyük mucizelerinden biri çok geç yaşta evlat sahibi olmasıdır. Bir gün rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce rüyasını oğlu Hz. İsmail’e anlattı. Oğlunu tam kurban edeceği sırada gökten bir koç indi. Bu mucizeden sonra Müslümanlar her yıl Kurban Bayramını kutlamaya başladı.

Advertisement

 Hz. İbrahim, peygamber olmadan önce ayı, sonra güneşi ilah kabul etmiş. İkisinin de battığını görünce ”ben doğup batan şeyleri sevmem” demiştir. Allah’ın emriyle Kabe’yi yeniden inşa etmesi ve Hacer’ül Esved’i Kabe’ye koyması da en büyük mucizelerinden biri sayılır. Hz. İbrahim, aynı zamanda Kabe yakınlarında zemzem suyunu bulan peygamberdir.

 Birçok kaynakta Hz. İbrahim ile ilgili birçok mucize daha anlatılır. Bir rivayete göre arşın tüm kapıları Hz. İbrahim’e açılmış ve peygamberimiz tüm gayb alemlerini görmüştür.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply