Hz. Muhammed’in “uyarıcı” Olması Ne Anlama Gelmektedir?

0

Hz. Muhammed(s.a.v) uyarıcıdır, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) uyarıcı olması ne anlama gelmektedir konusu ile ilgili kısa açıklamalar

Bütün peygamberler Allah adına insanları uyarmakla görevlidirler. Nitekim Kur’an’da “Ne yücedir şânı O allah’ı ki, bütün âlemlere bir ihtarcı olsun diye kuluna(Hz. Muhammed’e) Furkan’ı indirdi. Gerçek, göklerin ve yerin mülkü hep O’nundur.” (Furkân: 1-2) diye buyurulmaktadır.

Advertisement

Hz. Muhammed (sav.) de, iyilikte bulunan insanlara ahrette karşılık olarak mükâfatlar olduğunu, haddi aşan, insanlara kötülükte bulunan, Allah’ın haram ve yasaklarını çiğneyenler için azap olduğunu bildirmiştir. Bu bakımdan Peygamberler, insanları gafletten, yanlış ve hatalı gidişattan vazgeçmeleri için uyarıda bulunmaktadır.

Öyle ise her hususta peygambere uymak zorunluluğu bizler için söz konusudur. Çünkü Peygamber, Allah adına bize duyuruda bulunmaktadır. Eğer Allah’a inanıyor ve seviyorsak, Allah’ın elçisi olan Hz. Muhammed’i de sevmemiz ve tabi olmamız gerekir. Allah (c.c.): “Habibim, de ki: Siz gerçekten Allah’ı seviyorsanız, bana tâbi (uyun) olun ki, Allah da sizi sevsin” (Âl-i İmrân: 31) diye buyurmaktadır.


Leave A Reply