Hz. Şuayb Hakkında Kısa Bilgi

0

Hz. Şuayb kimdir? Hz. Şuayb peygamberin hayatı, mucizeleri, özellikleri hakkında bilgi.

Hz. Şuayb; peygamberdir.

Kuran’da adı geçer. Hud, Lut ve Salih peygamberden sonra anılır. Medyen halkına, onları aydınlatmak göreviyle gönderildi. Ancak Medyen halkı, kendisine inanmadılar ve dediklerini yerine getirmediler, inananları da kentten çıkardılar. Sonunda Şuayb, Medyen halkını, Tanrı’nın cezalandıracağım bildirdi, bunun üzerine meydana gelen depremde kent halkı yok edildi. Bundan sonra, Medyen yakınlarında bulunan Eyke halkını uyarmakla görevlendirildi. Onlar da Şuayb’a inanmadılar ve kendisini büyücülükle suçladılar. Bunun üzerine bulutlardan yağan ateşler, Eyke halkım yok etti. Ardından, kendisine inananlarla birlikte Mekke’ye gitti ve ölünceye kadar orada kaldı. Musa Peygamber, Şuayb Peygamber’in kızlarından birisiyle evlendi.


Leave A Reply