İbn Abbad Kimdir?

0
Advertisement

İbn Abbad kimdir ve ne yapmıştır? İbn Abbad hayatı, biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

İbn Abbad

İbn Abbad; tam adı Ebu Abdullah Muhammed Bin Ebi İshak İbrahim En nefzi El himyeri Er rundi (d. 1333, Ronda, İspanya – ö. 17 Temmuz 1390, Fas), din bilginidir. 14. yüzyılda Kuzey Afrika’nın önde gelen mutasavvıfıydı.

Medreselerinin ünü dolayısıyla Fas’ın çekiciliğine kapılan İbn Abbad genç yaşta bu ülkeye göç etti. Tasavvufa eğilim duyduğundan fıkıh öğrenimini yarıda bıraktı. 1359’da Sala (bugün Salé) kentine yerleşerek, tasavvuf öğretisine kişisel bağlılığı vurgulayan ve manevi çileciliği kurumsallaştıran Şazeliye tarikatına girdi. Öğreti ve yazılarıyla tarikatın Kuzey Afrika’da yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Tasavvufta ılımlı bir yaklaşımı temsil ettiğinden, Fas’ın geleneksel din bilginleriyle hiçbir çatışmaya girmedi. 1375’te Fas hükümdarınca imamlığa atandı. Bâbü’l Fütuh’ta gömülüdür.

İbn Abbad, din bilgini olarak, müritlerine manevi açıdan yol göstermeyi amaçlayan mektuplardan oluşan Resail Kübra ve Resail Sugra adlı yapıtlarıyla tanınır.


Leave A Reply